​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Přehled čestných členů

I

Prof. Ing. Ivo Ingr, Dr.Sc.

Brno

Čestný člen od roku 2002