Přehled čestných členů

I

Prof. Ing. Ivo Ingr, Dr.Sc.

Brno

Čestný člen od roku 2002