ČSZM vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku dle §1772 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

"Bude to maso"

 logo Bude to maso

 

Vzor čestného prohlášení Bude to maso
Vzor smlouvy o dílo Bude to maso