​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126700 let se lvem ve znaku

Autor: Ladislav Steinhauser

Historie řeznicko-uzenářského řemesla v Čechách a na Moravě od středověku po současnost.

Sám autor v úvodu knihy uvádí: „Psát a jistě i číst takto rozsáhlé dílo vyžaduje nejen čas, ale také pochopení souvislostí. Hledal jsem cestu, jak řadu faktů a informací skloubit a přitom neutopit čtenáře rozvleklostí faktů, navíc ponechat dílu přece jenom nějaký systém. Rozhodl jsem se pro první obecnou část a druhou, která v regionech rozpracovává to, co v nich bylo jedinečné anebo naopak obecné pro všechny. Proto popis dějů, které proběhly v místě vašeho působení, možná najdete u někoho jiného až na opačné straně republiky. Věřte, že spousta faktů byla obdobných a jejich neustálým opakováním pouze se změnami jmen protagonistů naší předlouhé řeznické historie byste jistě byli brzy unaveni.“

Knihu "700 let se lvem ve znaku" vydal Český svaz zpracovatelů masa ve spolupráci s FVHE VFU Brno. Kniha na 450 stranách s velkým množstvím fotografií a grafických doplňků ilustruje vývoj řeznicko-uzenářského řemesla na našem území od prvních historických zmínek až po současnost.

 

700 let se lvem ve znaku letak

 

Náhled publikace: