​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

V živém nebo v mase?

Na nákup v živém jsme byli zvyklí u nás po mnoho let. Když jsme před dvěma lety spustili ve Svazu diskuzi o prospěšnosti přechodu na nákup v jatečných prasat v mase, setkali jsme se se silným odporem zemědělců. Dnes je však vše jinak. Naším vstupem do EU jsme zvyklosti států EU 15 obsažené v Nařízení rady EU č. 3513/93 implementovali do naší legislativy. Co se od 1. května změnilo, nebo musí do tří měsíců změnit?

Především, že ke klasifikaci přichází jatečně opracovaní těla - JUT bez plstí – je jasné, že se tím snižuje hmotnost půlek při klasifikaci. Pro řádně provedené zatřídění je tedy třeba upravit nastavení klasifikačních přístrojů – regresních rovnic. To je ryze prací softwarových pracovníků, které si objednáme a 31.7.2004 musí být klasifikační přístroje nově nastaveny. Je logické, že nové nastavení pro nově upravená JUT (bez plstí). Výsledkem jsou pak stejně zatříděná jatečně upravená těla, ale samozřejmě objektivizovaná odstraněným plstním sádlem. Zase tedy krůček kupředu. Proč se však dnes zabývám tím, co je nám všem vyhláškou dané? Jde o řešení naší české zvyklosti používat v obchodě nákupní hmotnosti jatečných prasat v živém - čistou nákupní hmotnost. Už jsme bohudík zapomněli na srážky na nakrmenost na řeznické hmaty, ale zcela samozřejmým krokem na většině našich jatečných podnicích je však zatřídění JUT a následné přepočty na živou hmotnost násobením koeficientem 1,23. Proč? Jen proto, abychom v závěru konstatovali, že nakupujeme prasata například v živém za 30 Kč, což je v JUT 36,90 Kč, že jsme navážili 100 kg JUT, což je 123 kg v živém. Proč? Když si otevřeme tabulky týdenních cen u našich sousedů čteme 1,30 Euro d.w. – mrtvé hmotnosti, tedy za JUT v základní třídě. Proč přepočítávat jejich cenu jakýmkoliv koeficientem na cenu živých prasat a následně kurzem Eura ke Koruně? Přitom již tento přepočet byl velmi často zatížen naší chybou – používáním obvyklého koeficientu 1,23, který je pro JUT české úpravy – tedy s plstním sádlem! Správný koeficient musí jiný 1,25? 1,26? Nevím! A hlavně proč si s ním komplikovat život! Nakupujeme dnes JUT, tedy prasata v mrtvé váze, upravená dle vyhlášky a ty také zemědělcům platíme. Jestli si chovatelé prasat sami chtějí přepočítávat tuto hmotnost na živou, proč ne? Ale už bez nás! Nakupujeme prasata v mrtvé hmotnosti tedy jatečně upravená těla prasat podle výše uvedeného nařízení rady ES a u těch stanovíme i s prodávajícím cenu, kterou uvedeme v daňových dokladech. Je to cesta standardní ve všech zemích EU15, od 1.8.2004 ve všech zemích EU. Používání jakýchkoliv nových či starých koeficientů do vzájemného obchodu není nepovolené, ale jen nás posune kus zpět. Jistě si na nový způsob vyjadřování rychle zvykneme. Přinese nám všem i snazší orientaci v cenách EU15. Pak přece stačí jen nakouknutí do kurzovního lístku Eura vůči Koruně, za pár let snad ani to ne! Na diskuze se zemědělci za kolik dnes nakupujeme prasata je třeba reagovat, že například za 38 Kč, což je samozřejmě v JUT základní třídy U. Jistě se první měsíce budou ptát, kolik je to v živém. To již závisí na koeficientu. Zcela nesprávné je použití starého koeficientu 1,23, nový je navržen na obecné úrovni 1,26. Ale je tento nový koeficient správný? Někteří kolegové z jatek ho kritizují, že nikoli. Ani já nejsem přesvědčen, že není mírně nadhodnocen. Proč o tom ale vůbec diskutovat? Koeficient přece není vůbec naším problémem! Každý chovatel prasat může mít ze svých dlouhodobých vážení a výsledků zpeněžení na jatkách vypočítán svůj vlastní koeficient, daleko přesnější, ovlivněný plemenem, výživou, hmotností prasat atd. Proč se jako kupující tímto zatěžovat! Obchodováním a uváděním cen v JUT narovnáme i řadu odborných nesmyslů nejen v našich médiích. Redaktoři používají termín cena vepřového masa ale uvádí cenu jatečných prasat, čímž z našeho oboru vytváří na veřejnosti mírně řečeno vydřiduchy. Mimochodem, obchodováním v JUT odstraníme i jeden odborný nesmysl v naší oficiální statistice – produkci vepřového masa v tunách živé hmotnosti. Produkovat přece můžeme tuny vepřového masa nebo tuny živých jatečných zvířat. Je samozřejmé, že makroekonomicky tato dvě čísla spolu korelují oním obecným koeficientem. Jsem velice rád, že Svaz chovatelů prasat má na věc stejný názor - obchodovat již jen v hmotnostech a cenách jatečně upravených těl prasat. Myslím, že obě strany jsou dnes přesvědčeny, že čím rychleji všichni na tento systém přejdeme, tím méně nedorozumění v obchodování s jatečnými prasaty v budoucích týdnech nastane.