​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Spotřeba masa

Americký iluzionista David Alane strávil 44 dní jen o vodě zavěšený v plexisklovém boxu nad Temží, čínský bylinkář Čchem Ťien z provincie S´čchuan vydržel bez jídla dokonce 49 dní. Mniška z tibetského kláštera prý celý život konzumovala jen 0,5 kg potravin za měsíc, přesto se dožila devadesáti let. To průměrný Čech sní za svůj život 5,5 tuny masa, z toho nejvíce vepřového asi 2,8 tuny. Jsou to přibližně dva býci, téměř třicet prasat a přes tisíc kuřat. Děsí vás to?

Vždyť za svůj život k tomu vypijete velký bazén vody o 70 m3, tedy asi 1000 litrů za rok což je jen necelé 3 litry denně. Průměrný Američan je ve spotřebě masa větší pašák. Sní za svůj život v průměru celých 9 tun masa. To je 35 milionů tun masa, které musí USA pro svůj trh ročně vyprodukovat. Někdo spočítal, že podle průměrné americké spotřeby bychom pro současných šest miliard lidí potřebovali rovných šest zeměkoulí, anebo šestkrát zvýšit současnou produkci. Spotřeba masa závisí na řadě faktorů, nejen finančních možnostech, ceně, dostupnosti, ale také na zvyklostech a věkové struktuře obyvatel i módních trendech. Byla a je i určitým odrazem blahobytu. Nejvyšší spotřebu masa na osobu uvádí USA - na úrovni 121 kg, dále Španělsko 118 kg, Dánsko 116 kg, Rakousko a Austrálie 110 kg. Průměrná světová spotřeba masa na osobu a rok 2001 však byla 38,3 kg, v rozvinutých zemích 77,5 kg, v Evropě 72 kg, v EU 91,8 kg. V rozvojových zemích je průměrná spotřeba masa na obyvatele jen 27,5 kg. Toto číslo však v sobě skrývá obrovský rozptyl od velmi nízkých hodnot - Etiopie 0,5 kg, Bangladéš 3,1 kg, Indie 5,2 kg ale také Čínu, která nedávno vykazovala spotřebu blízko 20 kg, dnes už přes 51 kg. Nejoblíbenějším masem na světě je svým podílem přes 40% celkové spotřeby vepřové maso i přesto, že miliony lidí islámské a židovské víry toto maso zcela odmítají. Největšími jedlíky vepřového masa jsou Rakušané - 71 kg, Dánové - 70 kg a Španělé - 66 kg. Průměrný Čech sní za rok 41 kg vepřového. Je tradiční surovinou v kuchyni Číňanů - 34 kg, Korejců, Filipínců a Vietnamců. Je oblíbené i u obyvatel Severní a Jižní Ameriky, nepohrnou jím ani Afričané. V pořadí druhým nejkonzumovanějším masem na světě je drůbeží maso. Jeho úspěch je ovlivněn především jednoduchostí chovu drůbeže, nízkou cenou masa a přijatelností pro většinu kultur a náboženství a v poslední době hraje svoji roli i dietetické vlastnosti a jednoduchá kulinární úprava. Světový průměr na osobu je okolo 11 kg, od 2 kg v chudých zemích až 25 a více kg v průmyslově rozvinutých zemích. Nejvyšší spotřeba drůbeže je ve státech Karibské oblasti okolo 50 kg, USA 48 kg, Izraeli 47 kg. Průměrný Čech konzumuje ročně přes 23 kg kuřat, což je srovnatelné s našimi západoevropskými sousedy. Hovězí maso je preferováno mezi obyvateli USA 43 kg, Kanady 32 kg, Austrálie 40 kg, zemích latinské Ameriky (Argentina 57 kg Uruguay 54 kg), Norsku, Švýcarsku 30 kg, Francie 27 kg, Itálie 22 kg. Zajímavostí je, že mezi hovězí maso se počítá maso buvolů indických, které tvoří asi 10 % světové produkce hovězího masa. Největšími producenty tohoto masa je Indie, Pákistán a Čína. Není bez zajímavosti, že toto maso je nabízené za velmi příznivé ceny z exportních indických a bangladéšských podniků i do Evropy. Samozřejmě musí být deklarována jako buvolí. Globální spotřeba hovězího masa na obyvatele stagnuje těsně pod 10 kg v rozvojových zemích okolo 6 kg. Pokles zájmu o hovězí maso v evropských zemích v posledním období negativně ovlivnil výskyt BSE. U nás je současná spotřeba hovězího masa okolo 11 kg na osobu a rok. Skopové maso ovlivňuje celosvětový trh s masem málo. Je však důležitou složkou potravy v řadě především chudých regionů. Průměrná spotřeba skopového masa ve světě je 1,8 kg, přičemž nejvyšší je v Mongolsku 41 kg, na Novém Zélandu 24 kg na Islandu 25 kg a dále v Austrálii, v Arabských zemích a Severní Africe. Stále vyšší popularitu má ve špičkových restauracích značkové jehněčí maso z Nového Zélandu, Austrálie a Irska.