​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Výrobci masa a uzenin v zajetí evropských cen

V období nastupující letní sezóny, která bývá mimo jiné spojována s opékáním a rožněním masa, špekáčků, klobás a dalších pochoutek z masa, jsme svědky určitého cenového pohybu. Ceny vepřového a hovězího masa, prozatím v menší míře i ceny masných výrobků, začínají na pultech postupně narůstat.

 

Český svaz zpracovatelů masa a jeho jednotliví členové se tak často setkávají s dotazem, zda tento trend pouze odráží snahu výrobců profitovat ze zvýšeného sezónního prodeje nebo dokonce ze situace v drůbežářství, které se v oblasti odbytu potýká s významnými problémy způsobenými ptačí chřipkou. Na tento typ dotazů je nutné reagovat srozumitelným vysvětlováním, protože oba domnělé důvody nelze za příčinu růstu cen masa a masných výrobků označit.

Jaký je tedy ten hlavní důvod?

Je jím především skutečnost, že v této oblasti v uplynulých letech nedošlo k jiným nežli sezónním výkyvům cen a výrobci tak prozatím do prodejních cen nezohlednili některé významné faktory ovlivňující výrobní náklady. Jedná se hlavně o cenový vývoj surovin po vstupu ČR do EU, zejména pak v našich sousedských zemích. Druhým důležitým faktorem, který je shodný pro celou oblast výroby a služeb, je přetrvávající velice vysoká cena energií, přičemž jistě hlavní význam má vysoká cena nafty, plynu a elektrické energie. Od počátku roku došlo u těchto položek k dalšímu zdražení, když cena nafty vzrostla o 4%, u plynu dokonce o 14% a elektřina zdražila o 8%. Navíc obor zpracování masa je spolu s ostatními zpracovateli potravin živočišného původu stále silně zatížen financováním rozsáhlých investic, které byly před rozšířením EU vynuceny novými požadavky na úroveň zajištění zdravotní nezávadnosti výrobků. Z dlouhodobého hlediska je tato cenová situace neudržitelná a postupný růst prodejních cen je prakticky jediným způsobem, jak těmto problémům čelit. Jen od počátku letošního roku u nás vlivem vývoje na trhu EU vzrostla průměrná cena surovin z vepřového masa o více než 11 %, cena surovin z hovězího masa pak o více než 13 %. Jedná se přitom o hlavní výrobní suroviny se zásadním vlivem na nákladovou stránku zpracování masa a výroby uzenin. Odborné odhady výrobců proto uvádějí, že postupné zvýšení prodejních cen vepřového a hovězího masa o 6 až 8 korun za kilogram je nevyhnutelné. Adekvátně k tomuto navýšení by měla růst i cena masných výrobků. Střednědobý a dlouhodobý vývoj bude ale jistě záviset zejména na směru, kterým se bude ubírat celý evropský trh.