​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

O setkání řezníků na Skalském dvoře

A opět máme Skalský dvůr za sebou. Nevím jak Vy, ale já jsem si už zvykl měřit svůj pracovní čas v pozdním létě na období před „Skalákem“ a po něm. Také tentokrát jsem zde strávil příjemné dva dny. Podle hovorů, kterých jsem se účastnil tuším, že všichni ostatní též.

Znovu a znovu mě překvapuje, že v dnešní drsné době měřené na vteřiny, dolary, eura případně na barely, jsme všichni schopni vystoupit z rychlíku jedoucího do stanice „ZISK“ a po dva dny se věnovat vzdělávání a společenským záležitostem. Je nesmírně vzácné se s tímto setkávat a chtěl bych poděkovat všem účastníkům, že se rozhodli přijet a též všem, kteří jim tuto účast umožnili. Poděkovat, protože možná, aniž si to plně uvědomují, podporují starobylé a hrdé řemeslo v době, která obecně řemeslům nepřeje.


Ale abychom nezůstali pouze u vzpomínek a sentimentu, protože to se k řezníkům jaksi programově nehodí, mluvme též o pracovních záležitostech. Přímo druhý den semináře zasedalo představenstvo a dozorčí rada ČSZM. Chtěl bych zmínit několik projednávaných bodů. Samozřejmě jsme diskutovali o masné vyhlášce a standardech, které obsahuje. V této souvislosti bylo řečeno snad již vše, proto mi dovolte použít příměru z jiného oboru. Automobil, který si přijdete koupit, byl dozajista pečlivě schválen příslušnými úřady z hlediska bezpečnosti provozu, ale jistě by se každý z vás podivoval, kdyby nějaký úřad předepisoval jaké má mít tvary, barvu a třeba nadstandardní vybavení. To jsou přeci všechno záležitosti, které si vybírá zákazník, řeknete si logicky. Ovšem ne v našem případě. Nám, obrazně řečeno, nějaký předpis říká, že určité skupiny výrobků budou vypadat tak či onak. To znamená, že budete-li si chtít koupit automobil vyšší střední třídy, bude od všech výrobců k mání pouze jeden a ten samý model. Dost nudná představa, že? A dotčené strany ještě žijí v bludné představě, že pokud tuto skupinu zruší, necháme trh v této třídě neobsazený a vrhneme se na výrobu bakelitových náhražek. Jak nebetyčné podceňování spotřebitelů od těch, kteří by je měli znát sami nejlépe.

Dále jsme diskutovali situaci ohledně trvale a stále se zvyšujícího zatížení fixními náklady od vesměs našich státem chráněných monopolních dodavatelů, na které v rámci konkurenčního boje nejsme schopni účinně reagovat, a nebo pouze v rámci drastických vnitřních opatření.

Hovořili jsme též o legislativě a novinkách v ní, například to, že od 1.1.2010 budou již existovat pouze provozy s oválným razítkem. Též jsme se v rámci zasedání zúčastnili přehlídky výrobků. Závěr z přehlídky je, že navzdory některým názorům si trh jde svou vlastní cestou. Kupodivu si žádá výrobky všech cenových kategorií a žádná moudrá rada starších s tím nic neudělá. Tento názor podporují i výsledky testů šunek v jednom celostátním deníku z nedávné doby.
Na závěr jsem si nechal jednu novinku. Tou je, že se představenstvo rozhodlo vyzkoušet model výjezdních zasedání, kdy na část jednání jsou pozváni všichni příslušníci našeho cechu v daném regionu. Zda je tento model atraktivní zjistíme až po nějaké době.

Takže vážení kolegové, těším se na setkání se všemi, kteří mají zájem se setkávat a diskutovat v rámci našeho cechu o aktuálních problémech a jejich možných řešeních.