​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Úvaha nad Vánočním kaprem

Tak a zase je to tady, končí rok, tentokrát rok 2007. Pamatuji si, že někdy v roce 1994 jsem si začal říkat „končí ten nejdrsnější rok jaký jsem kdy zažil" no a teď na to koukám, že to opakuji již po čtrnácté. Trochu mi to připomíná obchodní podmínky, taky si vždy říkám, že tvrdší už nikdo nevymyslí, ale mýlím se. Ona to ani není mýlka, jako spíš mé přání je otcem této kacířské myšlenky. Ale zpět ke konkrétnímu roku. Byl to rok v němž krystalizovaly pravdy, které se před časem zdály hodně nekonkrétní a vzdálené. Jatečným a bourárenským provozům jasně potvrdil, že v budoucnu nebude prosperovat ten, kdo se nedostane na evropský standard v ceně, kvalitě, technologii, balení a v neposlední řadě v ekonomice své produkce. Uzenářským provozům zase potvrdil, že správným směrem je specializace výroby. Menší řeznicko uzenářské provozy, neboli klasická řeznictví opět začínají být „in" díky odbornosti a kontaktnosti při prodeji a výrobě kvalitních specialit. Takže každý člen našeho cechu si může najít své místo na trhu, ale rok od roku to stojí čím dál tím více úsilí.

 
Rád bych se také na uplynuvší rok podíval z pohledu Svazu. I když v začátku roku představenstvo opustilo několik členů z nejrůznějších důvodů, podařilo se doplnit plný stav novými tvářemi. A navíc většina z nich se okamžitě zapojila do dění Svazu. V průběhu roku k nám také vstoupilo několik nových členů a to i někteří s významným podílem na trhu. Důležité ovšem bylo, že jako celek jsme dokázali rozhýbat či moderovat některé události v průběhu roku ať už se jednalo o dovozy výsekových mas maloobchodem, nebo volbu presidenta Potravinářské komory, či ochranu našich tradičních výrobků před výrobci z okolních zemí. A to i přesto, že jako jednotlivci máme mnohdy diametrálně různé názory na jednu událost.

 
Na závěr bych chtěl tak jako loni poděkovat. Poděkovat všem členům Svazu, představenstvu, dozorčí radě a sekretariátu za přístup a práci v roce 2007. O tom, že toto nasazení bude stejné či větší v roce příštím, nepochybuji.

 
Chtěl bych, Vám všem, kteří se cítí být příslušníky našeho starobylého a hrdého řemesla, popřát po celý rok 2008 mnoho zdraví , štěstí , lásky, pracovních a obchodních úspěchů.