​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Sejdeme se na Salimě?

Před chvílí, aspoň se to tak zdá, jsme slavili začátek přicházejícího roku 2008 a nyní se podle nepsaného řeznického kalendáře již rozmýšlíme, zda ve dnech 4. až 7. března navštívíme nejprestižnější českou potravinářskou výstavu Salima v Brně.


Nemluvím o těch, kteří se zúčastní jako vystavovatelé, protože ti musí být rozhodnuti již dávno. Mluvím o těch, kteří se přijedou podívat, co se v oboru událo nového za poslední dva roky od minulé výstavy, kteří chtějí potkat „staré známé" a probrat s nimi všechny novinky, jak personální, tak technologické a pak při pomalém korzování okolo řeznických nerezových naleštěnců budou v duchu přemýšlet, jestli při koupi vybraného strojního parku budou muset nejdříve zbořit příčku v dílně nebo konto v bance.


Tak Vás všechny nadšence, zapálence, řečeno jinak, širokou řeznickou veřejnost, rádi potkáme v řeznickém pavilonu již zmíněné výstavy a co víc, rádi Vás uvítáme na našem nejřezničtějším z řeznických stánků, stánku Českého svazu zpracovatelů masa.


Přijďte nás navštívit, povyprávět, prostě strávit chvíli mezi svými - najdete nás tradičně v pavilonu F, stánek 002C.