​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Soutěž řeznicko-uzenářských prodejen

Hodnocení prodejen členy představenstva a dozorčí rady Českého svazu zpracovatelů masa probíhalo v průběhu měsíce května a června tohoto roku postupně v celé České republice. Jedná se o první ročník soutěže o nejlepší řeznicko - uzenářskou prodejnu roku 2008, kterou vyhlásil začátkem letošního roku Český svaz zpracovatelů masa. Do soutěže se přihlásily jednotlivé prodejny, jejichž majitelé jsou členy ČSZM.

 
Při sestavování kriterií hodnocení prodejen jsme brali především zřetel na to, aby zákazník nakupující maso a masné výrobky ve specializovaných prodejnách našich členů měl možnost výběru kvalitního, čerstvého sortimentu v hygienicky bezchybných prodejnách s profesionálním přístupem prodejce.

 
Cílem této akce je zvýšení povědomí spotřebitelů o nabídce kvalitních uzenářských výrobků, specialit, sortimentu čerstvého výsekového masa a doplňkového sortimentu - nabídce convenience food.
Celostátní soutěž probíhá ve dvou kolech, první kolo bylo krajské a druhé celostátní. Kriteria hodnocení byla soutěžícím předem oznámena, jednalo se např. o umístění upoutávky na prodejnu, první dojem po vstupu do interiéru, šíře nabízeného sortimentu, kvalita sortimentu, plnění informačních povinností konečnému spotřebiteli, úroveň obsluhujícího personálu. V současné době je hodnotiteli, členy představenstva a dozorčí rady Českého svazu zpracovatelů masa, prováděn výběr prodejen z krajského kola soutěže do celorepublikového hodnocení.

 
Výsledky celostátní soutěže budou slavnostně vyhlášeny dne 9. září 2008 na Skalském dvoře v průběhu slavnostního společenského večera u příležitosti konání 10.ročníku semináře o údržnosti masa a masných výrobků.

 

Tímto plynule přecházím k poslednímu finišujícímu tématu a tím je pozvánka na zmiňované tradiční zářijové řeznické setkání. Pořadatelé slibují, že selátko bude letos obzvláště vypečené, nápoje obzvláště vychlazené a témata interesantní jako pokaždé. Pro ty, kteří nejsou ještě rozhodnuti, mám jednu radu - přijeďte je to vždy po všech stránkách dokonalé.

 
Dokonalé právě tak, jako řeznický fotbalový turnaj konaný o víkendu před seminářem v Přerově a skvěle organizovaném firmou Trumf za přispění ČSZM. Tak a to je poslední pozvánka, na závěr všem přeji jako vždy dobrou chuť.