​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Hodnocení roku 2009

Jaký byl rok 2009? Ani nevím. Přehnal se okolo mě tak rychle, že ani nevnímám jeho blížíci se koncec. Pár střípků přece jen posbírám v paměti. Jak se tak jimi probírám, dal bych letošnímu roku z pohledu našeho oboru přízvisko „rok změn". Proč? Protože téměř ve všech hlavních seskupeních masného průmyslu došlo k podstatným změnám, organizačním či personálním, směřujícím ke konsolidaci a integraci v době, kdy obchodní partneři jsou intergrovaní a konsolidovaní.

 

Protože se uzavřela cesta dlouho očekávané vyhlášky č. 326 a zákona o významné tržní síle a jejím zneužití. Zatímco účinky vyhlášky jsou jasné na druhý předpis a jeho dopady si musíme počkat. Ani zahraniční zkušenosti s regulováním chování řetězců nejsou velké, zatím se o to v nedávné době pokusilo Slovensko, Maďarsko a Francie. Konkrétní výsledky ještě nemají, takže uvidíme.

 

Protože před cílovou pásku v Bruselu jsme dovedly čtyři uzenářské výrobky, jejichž receptury mají šanci se stát tradičním regionálním výrobkem s chráněnou recepturou.

 

V letošním roce proběhl druhý ročník soutěže o nejlepší řeznicko uzenářskou prodejnu, tentokrát ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem, který se ujal role spolupořadatele. Celorepublikovým vítězem se stala podniková prodejna společnosti Roštěnice a.s. a zvláštní cenu poroty získala prodejna Řeznictví Jaromír Dvořák v Sedlčanech.

 

Protože se předposlední rok sedmého století od doby, kdy se řezníci díky svým zásluhám stali nejpřednějším řemeslem českého království. Tato změna v počtu let, která příští rok dosáhne kulatého čísla „700" si zaslouží být náležitě prožita, vychutnána a uctěna. Záměrně chybí slůvko oslavena, protože se mi to zdá jaksi nepatřičné k události starší než Karlova univerzita nebo Karlštejn a stromy z jejichž dřeva Kolumbus stavěl lodě pro objevení Ameriky teprve kdosi zasadil.

 

Ale vraťme se zpět do současnosti. Rok 2009 byl a je náročný pro každého, protože také na každého působí doba a ta náročná je. Ale o co je náročnější, než byla před stoletími, vždyť již tenkrát každé město mělo ulici s masnými krámy pěkně vyskládanými jeden vedle druhého? Každé období má svoji realitu, kterou je potřeba vnímat a následně podle toho řídit své konání. Takže jsem se oklikou dostal k hodnocení roku 2009 a troufám si tvrdit, že byl standardně náročný a za nás, za všechny od řemesla, doufám, že rok příští, rok 2010 bude alespoň výběrový, ne-li nejvyšší jakosti.

 

Patří se i z tohoto místa poděkovat Vám, vážení kolegové, členové i nečlenové Českého svazu zpracovatelů masa, za spolupráci, podporu, podnětné nápady i kritická slova.