​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Plenární jednání České technologické platformy

Datum: 07.04.2008 
Místo: Kaiserštejnský palác, Malostranské nám. 23, Praha

 

POZVÁNKA
POTRAVINÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO POTRAVINY

S MÍSTEM KONÁNÍ:

KAISERŠTEJNSKÝ PALÁC, 2. patro
MALOSTRANSKÉ NÁM.23, PRAHA 1,

DNE:
7. DUBNA 2008

PROGRAM:

09:00 - 09:30 Registrace

09:30 - 09:40 Zahájení

Ing. Miroslav Toman, CSc., prezident PK ČR
09:40 - 10:00 Úvodní slovo

Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství ČR

10:00 - 10:15 Současný stav ETP Food For Life

Ing. Miloslav Koberna, CSc., místopředseda řídícího výboru

10:15 - 10:25 Vývoj ČTP pro potraviny od minulého plenárního zasedání

Ing. Miroslav Kojan, předseda řídícího výboru

10:25 - 10:45 Vize dalšího směrování českého potravinářského výzkumu

Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,
děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie, VŠCHT Praha

10:45 - 11:00 Financování činnosti ČTP pro potraviny

Ing. Miloslav Koberna, CSc., místopředseda řídícího výboru

11:00 - 11:15 Přestávka
11:15 - 11:45

Prezentace vedoucích priorit ČTP

Ing Jan Drbohlav, CSc. - priorita Potraviny a zdraví
Ing. Jiří Celba, CSc. - priorita Kvalita potravin
Prof. Jaroslav Drobník - priorita Potraviny a spotřebitel
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. - priorita Bezpečnost potravin

11:45 - 12:15
Prezentace pracovních skupin

„Alkohol a společnost" - Prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc., MZLU Brno,

„Obilniny v potravinách", praktické dopady projektu MZe - Ing. Dana Gabrovská, VÚPP Praha,

„Barleybread", projekt 6. R. P. EU - Šárka Štejnarová, PK ČR

 

12:15 - 12:35 Zkušenosti konkrétních reprezentantů MSP s podporou inovací, jejich potřeby

„Zeleninové šťávy vyrobené za použití vysokotlakového ošetření", praktické dopady projektu Mze:
Beskyd Fryčovice, a.s.

12:35 - 12:55 Technologická platforma pro udržitelnou chemii

Ing. Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR

12:55 - 13:15 Změny a návrhy na změny v orgánech a prioritách ČTP, budoucí uspořádání ČTP

Ing. Miloslav Koberna, CSc., místopředseda řídícího výboru

13:15 - 13:45 Možné podpory platforem ze strany existujících nástrojů
„Podpora technologických platforem v rámci OPPI 2007-2013" -

Mgr. Jan Martínek, Ph.D., MPO, odbor implementace strukturálních fondů
& Mgr. Miroslav Richter, CzechInvest

13:45 - 14:00 DISKUZE A ZÁVĚR

14:00 - 15:00 OBĚD

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY:


REGISTRACE: do 3. dubna 2008 (pro umožnění vstupu do sálu, registrace k datu v sekretariátu nutná! )


ZPŮSOB REGISTRACE: elektronicky : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefonem : + 420 296 411 187 - 192

Bližší informace s aktuálním programem naleznete na oficiální webové stránce PK ČR: www.foodnet.cz, odkaz Technologická platforma.

 

Organizační garant: Potravinářská komora ČR
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 296 411 187 - 192