​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Novelizace zákona o ochraně hospodářské soutěže - stanovisko ČSZM

V návaznosti na hlasování Poslanecké sněmovny PČR ze dne 23.5.2006, jehož výsledkem bylo přehlasování senátního veta k návrhu zákona o ochraně hospodářské soutěže, ČSZM vyjadřuje nesouhlasné stanovisko s uvedením tohoto návrhu v platnost. Důvodem pro toto stanovisko je přesvědčení ČSZM o případném negativním dopadu tohoto zákona na odběratelsko-dodavatelské vztahy mezi tuzemskými zpracovateli masa, resp. výrobci masných výrobků a jejich obchodními partnery. Uvedený návrh podle názoru ČSZM zhoršuje v České republice vymahatelnost práva, snižuje úroveň hospodářské soutěže a nerespektuje možnost volného obchodu se zbožím v rámci společného trhu EU. V případě schválení tak tento zákon může způsobit oprávněné obavy na straně maloobchodu, který následně upřednostní zahraniční dodavatele masa a masných výrobků.