​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Výroční jednání CLITRAVI v Budapešti

Ve dnech 31.5. – 2.6.2006 hostil Maďarský svaz zpracovatelů masa výroční jednání CLITRAVI. Podle obvyklého schématu bylo středeční dopoledně věnováno jednání pracovní skupiny Výživa. Zde členové pracovní skupiny diskutovali přístup státních orgánů jednotlivých členských zemí EU k národním zdravotním plánům, které se v Evropě zaměřují na boj s obezitou. Mezi nejaktivnější země v této oblasti patří Nizozemsko, Velká Británie, Belgie, Finsko, Švédsko a Dánsko. Dále byl diskutován legislativní vývoj v oblasti nutričních tvrzeních na obalech potravin a vývoj spotřeby masa v návaznosti na případné negativní kampaně (obezita, rakovina tlustého střeva, apod.).

 

Další pracovní skupinou na pořadu prvního jednacího dne byla sloučená skupina Technické a legislativní záležitosti + Zdraví zvířat a veřejnosti. Zde byl hlavní důraz kladen na výměnu zkušeností účastníků z implementace hygienických balíčků. Například holandská delegace prezentovala problém plynoucí z přístupu tamní veterinární správy, která vyžaduje zvláštní kontrolní režim pro surovinu živočišného původu pocházející ze třetích zemí, ačkoliv tato surovina byla získána ve schváleném závodu pro vývoz do EU a nese oválné označení zdravotní nezávadnosti. Samostatným tématem byla působnost hygienického balíčku, přičemž napříč členskou základnou CLITRAVI jednomyslně panuje názor, že tato legislativa musí být závazná i pro maloobchodní síť. Značná část diskuze byla věnována aktuálním nákazám jatečných zvířat v zemích EU a významných dovozních destinacích na území třetích zemí.


Program druhého jednacího dne zahájila schůzka pracovní skupiny Suroviny, kde byl přednostně projednán návrh plánu činnosti rakouského předsednictví EU ve vztahu k welfare zvířat, označování výrobků vyrobených na území EU evropskou identifikační značkou a zlepšení získávání dat ze zpracovatelského průmyslu. Následně byly shrnuty informace z posledních jednání poradních skupin Evropské komise (pro vepřové, hovězí a drůbeží maso). Mezi další okruhy jednání byl zařazen návrh na úpravu označování hovězího masa a označování masa mladého skotu a telat.

Odpoledne následovalo jednání Řídící rady a valné hromady CLITRAVI, při kterých byla vyhodnocena činnost organizace od poslední valné hromady konané v květnu loňského roku v Praze. V rámci valné hromady měli prostor k vystoupení i velice zajímaví řečníci – Dr. Koëter (výkonný ředitel EFSA), Dr. Gavinelli (DG SANCO), Dr. Gráf (ministr zemědělství, Maďarsko) a Dr. Süth (ústřední ředitel SVS, Maďarsko). Mezi přidružené členy CLITRAVI byl v rámci VH přijat Svaz zpracovatelů masa Turecka.

Celá akce měla tradičně velmi silný společenský rozměr. Účastníci a pozvaní hosté tak měli možnost k neformálním setkáním v rámci recepce u příležitosti zahájení výročních jednání, ale rovněž i při slavnostní závěrečné večeři, kterou maďarští hostitelé stylově situovali na koňskou farmu Lázár Equestrian Park nedaleko od Budapešti.

Závěrečný den byl věnován návštěvě společnosti PICK SZEGED, která je výrobcem nejen tolik populárních fermentovaných salámů, ale celé škály šunek a tepelně opracovaných masných výrobků.

Výroční jednání CLITRAVI v roce 2007 bude hostit Slovenský zväz spracovateľov mäsa v Bratislavě, což samo o sobě je zárukou vysokého standardu organizace a úspěchu jednání. Hodně elánu do příprav našim slovenským kolegům přeje ČSZM!