​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Stanovisko AK ČR a CENTROODBYTu k vyjádření předsedy ČSZM

Agrární komora ČR a CENTROODBYT – národní odbytové družstvo vyjadřují souhlas a podporují prohlášení ČSZM a to z následujících důvodů:Agrární komora ČR a CENTROODBYT – národní odbytové družstvo vyjadřují souhlas a podporují prohlášení ČSZM a to z následujících důvodů:

Kvalita masa hospodářských zvířat, produkovaných českými chovateli, je na špičkové úrovni nejen v Evropě, ale i v porovnání se světem.

Aby bylo této kvality dosaženo, byly vynaloženy obrovské investiční i neinvestiční náklady na šlechtění zvířat, jejich pohodu a ke splnění zooveterinárních a hygienických podmínek chovu včetně bezpečnosti potravin.

Přesto jsou tržní ceny tuzemských jatečních zvířat hluboce pod průměrem evropské pětadvacítky, zvláště u skotu. Například za kg živé hmotnosti jatečného býka je současná cena proti průměru EU-25 o 6,- Kč nižší, u krav o 11,- Kč, a u jalovic dokonce o 15,- Kč.

Rentabilita výkrmu hospodářských zvířat již delší dobu vykazuje záporných hodnot, což vyústilo ve skutečnost, že již nejsme soběstační ve výrobě vepřového ani hovězího masa a to přes jeho nižší spotřebu.

Maso a masné výrobky jsou jedněmi z posledních potravinářských výrobků, kde dojde ke zvýšení cen.

Proto apelujeme na české spotřebitele:

„Upřednostňujte kvalitu a zdravotní nezávadnost masa a masných výrobků českého původu! Nejnižší cena je pochybným kritériem, které výše uvedené nutriční parametry naplnit nemůže!„

Pozn.: Výše uvedené stanovisko je reakci na vyjádření předsedy ČSZM, Ing. Jaromíra Klouda, které je umístěno na těchto internetových stránkách pod odkazem "Slovo předsedy" (viz. článek "Výrobci masa a uzenin v zajetí evropských cen").