​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Zpracovatelům masa rostou náklady

Český svaz zpracovatelů masa se v poslední době potýká s celou řadou problémů, které v důsledku vedou či povedou k růstu nákladů na výrobu masných výrobků.

Konstatoval to v průběhu listopadové snídaně Potravinářské komory ČR (PK) s novináři předseda svazu Jaromír Kloud. Podle jeho údajů jde například o zvýšení poplatků za veterinární prohlídky jatečných zvířat s účinností od 1.1. 2007. „Zvyšují se celkem podstatně, zejména u hovězího masa, kde je nárůst poplatků z 83 korun na 141 korun za vyšetření jednoho kusu dospělého dobytka. Naštěstí se ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR podařilo odbourat snahy o některá nadstandardní opatření nad rámec, který ukládá Evropská unie,“ uvedl Kloud.

Od počátku letošního roku se také podle jeho slov zvýšily a zvyšují ceny energií, což je pro průmysl zpracování masa velmi citlivé, neboť je tento obor energeticky náročný. Dalším faktorem je růst cen krmných směsí díky růstu cen obilí vzhledem k letošní nižší úrodě hospodářských plodin. „Tyto faktory mohou mít vliv na ceny masa v obchodech, i když v prostředí obrovské konkurence maloobchodních sítí, která panuje na českém trhu, se obávám, že naši zpracovatelé nedosáhnou promítnutí uvedených nákladů do cen svých výrobků v plné výši. Cena masa je totiž pro spotřebitele důležitá a je tedy předmětem cenové války obchodních řetězců, kterou pociťujeme na vlastní kůži,“ řekl Kloud.

Vícenáklady zpracovatelům přinesou i zvýšené nároky na podmínky přepravy hospodářských zvířat, platné od 5. ledna příštího roku. Ty se týkají transportu zvířat po dobu delší než 8 hodin, přičemž auta převážející hospodářská zvířata musí například splňovat přísné požadavky na zabezpečení požadované teploty a dostatku místa v přepravním prostoru nebo také musí mít satelitní navigaci, ze které lze zjistit, ve kterém okamžiku a na kterém místě se nacházejí. „Ačkoliv se to vzhledem k rozloze ČR v našem případě netýká vnitrostátní přepravy, pouze přepravy zahraniční, může opět dojít ke zvýšení nákladů tuzemských zemědělců i zpracovatelů, protože někteří z nich si dovážejí jatečná zvířata ze zahraničí“, řekl Kloud.

Podle šéfa svazu se také nyní diskutuje o dalším omezení pro české provozovatele jatek, které v podobě nově navrhovaných ustanovení o povinném zpeněžování jatečných zvířat na základě výsledků klasifikace, představuje návrh novely zákona o potravinách z dílny ministerstva zemědělství. Ministerstvo předkládá uvedený návrh s tím, že tento postup vyžaduje legislativa EU. „Avšak z praktických zkušeností víme, že v ostatních zemích EU, a to i v tradičních zemích unie, se určité množství zvířat zcela běžně obchoduje v živém nebo za pevně dohodnutou cenu, což v daných případech vnáší pozitivní míru flexibility do této obchodní činnosti“, říká Kloud a dodává: „Kdybychom o tuto možnost s přispěním našeho ministerstva přišli, ztratili bychom jednu z mála posledních příležitostí, jak udržet porážky a tím i jatečný průmysl včetně přidané hodnoty, kterou generuje, na požadované úrovni v České republice“. Podíváme-li se o trochu podrobněji na tuto obecnou argumentaci, pak zjistíme, že v návrzích, které v této věci byly ministerstvem zemědělství připraveny, lze spatřit skryté, ale významné nebezpečí. Požadavek na to, aby jatečná zvířata byla zpeněžována výhradně takzvaně „na háku“, totiž návrh novely ukládá pouze provozovatelům jatek, kteří jsou ovšem jen jednou ze dvou smluvních stran, které při zpeněžování jatečných zvířat vstupují do obchodního vztahu. Druhou stranou zpravidla bývají chovatelé nebo překupníci. V případě schválení novely v navrženém znění se tak podle Klouda reálně můžeme setkat se situací, kdy při nedostatku jatečných zvířat na našem trhu budou chovatelé a překupníci vyhledávat prodeje zvířat v živém nebo za pevně dohodnutou cenu za hranice ČR. „Naše dlouholeté zkušenosti jednoznačně potvrzují, že novela zákona bude toto chování stimulovat, protože obchodníci a chovatelé nebudou ochotni v takové situaci riskovat nejistý obchod na základě klasifikace, nebudou se proto obracet na tuzemské provozovatele jatek, kterým bude výkup zvířat tímto způsobem s hrozbou vysokých sankcí zakazovat náš zákon a svá zvířata budou masivně prodávat našim zahraničním konkurentům“, vysvětluje Kloud. Není už asi nutné dále rozebírat, jaké negativní dopady na český jatečný průmysl může tento vnější zásah způsobit.