Na valné hromadě Potravinářské komory ČR (PK ČR) konané dne 13.9.2007 byl novým prezidentem této organizace zvolen Ing. Miroslav Toman, CSc. Pro Miroslava Tomana hlasovalo 76 % přítomných členů PK ČR. Dalšími kandidáty nominovanými na prezidenta PK ČR byl Ing. Jan Vítů (21 %) a Martin Záveský (3 %).

Miroslav Toman uvedl, že je pro něj prioritní práce pro české potravinářství. Chce zvýšit prestiž PK ČR, prosperitu a perspektivu potravinářského sektoru. „Potravinářská komora ČR musí hájit zájmy všech svých členů, zvláště domácí firmy potřebují větší podporu," uvedl Miroslav Toman: „Naší devizou jsou kvalitní a bezpečné potraviny. Jsou výhodou pro konkurenci našich potravin na domácím i zahraničním trhu." Nový prezident PK ČR Miroslav Toman se současně vyslovil pro zachování značky KLASA pro podporu kvalitních domácích potravin. Za klíčové považuje i řešení vztahu s obchodními řetězci.

 

Miroslav Toman střídá ve funkci bývalého prezidenta PK ČR Jaroslava Camplíka, který na svou funkci rezignoval ze zdravotních důvodů k 30. červnu 2007. Na prezidenta PK ČR byl Miroslav Toman společně nominován nejvyšším počtem členů PK ČR, kteří jej zvolili pro jeho: „odborné a praktické znalosti, manažerské i komunikační schopnosti, velké zkušenosti z diplomatických i vysokých státních služeb. Navíc je osobností, která zajistí dostatečnou prestiž organizaci, která zastupuje zájmy všech potravinářských oborů a oborů zpracování zemědělských produktů."

 

Ing. Miroslav Toman, CSc. (r. 1960) vystudoval Vysokou školu zemědělskou, kde též obhájil disertační práci a čtyři roky působil jako odborný asistent. Kromě soukromého sektoru byl též v diplomatických službách Ministerstva zahraničních věcí ČR jako velvyslanecký rada na zastupitelských úřadech ČR ve Washingtonu a Bratislavě. V letech 2002 až 2006 zastával funkci náměstka ministra zemědělství ČR. Před zvolením prezidentem Potravinářské komory ČR pracoval ve společnosti Agrotrade.