​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Novým prezidentem Potravinářské komory ČR se stal Miroslav Toman

Na valné hromadě Potravinářské komory ČR (PK ČR) konané dne 13.9.2007 byl novým prezidentem této organizace zvolen Ing. Miroslav Toman, CSc. Pro Miroslava Tomana hlasovalo 76 % přítomných členů PK ČR. Dalšími kandidáty nominovanými na prezidenta PK ČR byl Ing. Jan Vítů (21 %) a Martin Záveský (3 %).

Miroslav Toman uvedl, že je pro něj prioritní práce pro české potravinářství. Chce zvýšit prestiž PK ČR, prosperitu a perspektivu potravinářského sektoru. „Potravinářská komora ČR musí hájit zájmy všech svých členů, zvláště domácí firmy potřebují větší podporu," uvedl Miroslav Toman: „Naší devizou jsou kvalitní a bezpečné potraviny. Jsou výhodou pro konkurenci našich potravin na domácím i zahraničním trhu." Nový prezident PK ČR Miroslav Toman se současně vyslovil pro zachování značky KLASA pro podporu kvalitních domácích potravin. Za klíčové považuje i řešení vztahu s obchodními řetězci.

 

Miroslav Toman střídá ve funkci bývalého prezidenta PK ČR Jaroslava Camplíka, který na svou funkci rezignoval ze zdravotních důvodů k 30. červnu 2007. Na prezidenta PK ČR byl Miroslav Toman společně nominován nejvyšším počtem členů PK ČR, kteří jej zvolili pro jeho: „odborné a praktické znalosti, manažerské i komunikační schopnosti, velké zkušenosti z diplomatických i vysokých státních služeb. Navíc je osobností, která zajistí dostatečnou prestiž organizaci, která zastupuje zájmy všech potravinářských oborů a oborů zpracování zemědělských produktů."

 

Ing. Miroslav Toman, CSc. (r. 1960) vystudoval Vysokou školu zemědělskou, kde též obhájil disertační práci a čtyři roky působil jako odborný asistent. Kromě soukromého sektoru byl též v diplomatických službách Ministerstva zahraničních věcí ČR jako velvyslanecký rada na zastupitelských úřadech ČR ve Washingtonu a Bratislavě. V letech 2002 až 2006 zastával funkci náměstka ministra zemědělství ČR. Před zvolením prezidentem Potravinářské komory ČR pracoval ve společnosti Agrotrade.