​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Český nebo slovenský špekáček? Konec sporů!

V období let 2006 a 2007 byly na úřad Evropské komise podány žádosti slovenských zpracovatelů masa o zápis devíti názvů vybraných masných výrobků do evropského rejstříku zaručených tradičních specialit.

V závěru roku 2007 se na toto téma rozpoutala bitva v tuzemských médiích, která v konečném důsledku přivedla obě znesvářené strany k jednacímu stolu. Dne 15.1.2008 se sešly zástupci Českého svazu zpracovatelů masa s jejich slovenskými kolegy. Oba tyto svazy se shodly na potřebě vzájemného sdílení informací o postupech v této záležitosti. Společně definovaným cílem pak je zajištění kompromisního řešení, které by mělo minimalizovat nebezpečí vzniku případného sporu ČR a SR na půdě Evropské komise.

 

Obsahem nalezeného kompromisu je plán na společné uvedení spišských párků, loveckého salámu, špekáčků a liptovského salámu do rejstříku zaručených tradičních specialit. Tento plán je v současné době diskutován se všemi relevantními vládními i nevládními institucemi v ČR i na Slovensku. V ideálním případě pak budou tyto čtyři masné výrobky první společnou vlaštovkou československých řezníků a uzenářů ve vztahu k Bruselu, na kterých si kolegové z obou těchto členských států EU doslova otestují dříve zcela běžnou spolupráci. Součástí uzavřené dohody je i stažení zbývajících pěti slovenských žádostí o tento druh registrace názvů masných výrobků, nicméně pokud se zvolený způsob spolupráce osvědčí, oba svazy se již nyní shodují na tom, že by okruh tradičních československých uzenářských specialit v Bruselu dodatečně rozšířily o některé další zvažované výrobky.

 

Tento oboustranně prozíravý krok bude jistě znamenat uklidnění nedávných bouřlivých diskuzí. Podpora kompromisního postupu ze strany úředních míst byla již navíc deklarována na schůzce ministrů zemědělství zemí Visegrádské čtyřky, která se uskutečnila 14.12.2007 v Českém Krumlově.