​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Šíření chřipkového viru A/H1N1 - stanovisko ČSZM

Český svaz zpracovatelů masa přikládá velmi vysokou důležitost situaci, týkající se výskytu a šíření chřipkového viru A/H1N1. ČSZM vítá skutečnost, že České předsednictví EU, Evropská komise a kompetentní představitelé členských států EU ve spolupráci s WHO (Světová zdravotnická organizace) a OIE (Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat) o této situaci zveřejňují aktuální informace.

 

ČSZM taktéž vítá včerejší stanovisko Evropské komise, které uvádí, že aktuálně není nutné přijímat mimořádná opatření vůči mezinárodnímu obchodu s vepřovým masem, které nemůže být zdrojem ani příčinou šíření chřipkového viru A/H1N1. ČSZM tak pokládá opatření přijatá ze strany některých světových vlád spíše za netarifní bariéry pro mezinárodní obchod s vepřovým masem a výrobky z něj pocházející.

 

ČSZM si uvědomuje, že případně nekorektní způsob komunikace šíření chřipkového viru A/H1N1 vůči veřejnosti může mít za následek velmi negativní dopad na vnímání bezpečnosti vepřového masa ze strany spotřebitelů, a to se všemi sociálně-ekonomickými důsledky. V této souvislosti ČSZM poukazuje na včerejší stanovisko OIE - vzhledem k tomu, že virus A/H1N1 nebyl doposud izolován v živých prasatech, není odůvodnitelné nazývat aktuální nákazu prasečí chřipkou. V minulosti byly jednotlivé chřipkové epidemie pojmenovány pomocí geografických názvů dle jejich původu, např. Španělská chřipka nebo Hongkongská chřipka. Z tohoto důvodu by bylo logické a přesnější nazývat aktuální nákazu "Severoamerická chřipka".