​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126Odklad datování Stanoviska MZe

Členským subjektům ČSZM

 

Vážení členové,

dovolte, abychom Vás informovali, o odkladu datování Stanoviska MZe (SZPI a SVS) k přístupu označování místa původu potravin.Žádost o odklad podala PK ČR.

Zasíláme informace MZe ČR k tomuto přístupu, který je reakcí na aktuální situaci na trhu, týkající se celé řady potravin. Jedná se o případy, kdy je spotřebiteli v označování potraviny indikováno místo původu, ze kterého potravina nepochází a spotřebitel je tak uváděn v omyl ohledně skutečného místa původu. Pokud se na výrobku objevují údaje s potenciálem uvést spotřebitele v omyl, měly by být odstraněny, popř. vyjasněny tak, aby spotřebitel uveden v omyl být nemohl. Veškeré spotřebitelům poskytované povinné informace musí být přesné, jasné a snadno srozumitelné a nesmí být od nich odváděna pozornost.

Dlouhodobým cílem Ministerstva zemědělství je maximální podpora potravinářství v České republice, a proto bylo na základě žádosti PK ČR posunuto datování výše uvedeného Stanoviska ke dni 1.1.2024.

Stanovisko s upraveným datováním je dostupné na stránkách eAGRI pod tímto odkazem.