​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Vepřová krkovice 250 korun za kilo?

Vepřová krkovice 250 korun za kilo?Napříč Evropou jsou aktuálně vysoké ceny prasat a počty stád klesají. Nikdo asi nezná přesná čísla, ale mnohé indikátory ukazují, že na konci roku 2022 bylo v Evropě o 6-7 % méně prasat (134,3 mil.), než kolik jich činil průměr v období let 2017-2020 (okolo 143 mil.). Důsledkem je extrémně vysoká cena prasat – minulý týden dosáhla na španělském trhu Mercolleida cena 1,932 euro/kg živé váhy! To se stane, když se napříč EU zlikviduje 1 milion prasnic a ve stavech je o 12 milionů prasat méně.

 

Server statista.com předpokládá, že do roku 2031 klesne v Evropě spotřeba vepřového masa o 7,2 %, přitom celková spotřeba masa by se měla snížit o 2,8 %. Chovatelé prasat v EU jsou nejvíce zatíženi požadavky právních předpisů v oblasti životního prostředí a welfare zvířat, než je tomu kdekoli jinde na světě. Bez ohledu na to, zda je to dobře, nebo špatně, je důsledkem růst nákladů na produkci prasat. A to vede mnoho farmářů k rozhodnutí s chovem prasat skončit a dělat něco jiného.

 

Genesus.com dále uvádí, že evropští politici patrně chtějí ignorovat další problém. Systémy chovu prasat, které mají nejmenší dopad na životní prostředí, jsou nejintenzivnější! Pro maximálně udržitelnou produkci prasat potřebujeme: „vysokou hustotu osazení farem, vysoký stupeň mechanizace, nízký podíl pracovní síly a efektivní využití krmiva“. To je přesný opak toho, co dělá legislativa v oblasti dobrých životních podmínek zvířat s požadavky na extenzivní systémy, více prostoru, více podestýlky atd. „Chceme nejvyšší úroveň dobrých životních podmínek zvířat, nebo farmy s nejnižší uhlíkovou stopou?“ Podle genesus.com nemůžeme mít obojí!

 

A ještě jedna informace z výše uvedeného serveru:
Podle tabulky, kterou zveřejnil server OurWorldInData.org, jsou emise skleníkových plynů z produkce vepřového masa ve srovnání s produkcí kávy a čokolády téměř třikrát vyšší (v přepočtu kg oxidu uhličitého na 1 kg potraviny: 7 kg pro vepřové vs. 17 kg u kávy a 19 kg u čokolády). Aktuálně se uvádí, že jedním z důvodů, proč má spotřeba masa klesat, je dopad jeho produkce na životní prostředí. Očekává se, že spotřeba vepřového masa v Evropě do roku 2031 klesne o 7,2 %. Evropa spotřebuje asi 18 % vepřového masa z celkové světové produkce. Pro srovnání - Evropa je největším dovozcem a spotřebitelem kávy (32 %) a čokolády (36 %) na světě. Průměrná spotřeba čokolády ve světě je 0,9 kg na osobu. V Evropě je to 5 kg a v Německu (v současnosti nejaktivnější legislativa proti produkci prasat) 11 kg. Očekává se, že spotřeba čokolády vzroste do roku 2027 o 4,79 % a spotřeba kávy v současnosti roste o 2,77 % ročně. Takže titíž Evropané, kteří chtějí jíst méně vepřového masa kvůli jeho dopadu na životní prostředí, jsou titíž, kteří chtějí jíst a pít stále více produktů, které mají až 3krát větší dopad. Tak trochu vylučuje environmentální argument pro snižování produkce vepřového masa, uzavírá server genesus.com.

 

Připravil Josef Kameník