Vážení členové,

Dovolujeme si Vás Informovat, že jihoafrické ministerstvo zemědělství, pozemkové reformy a rozvoje venkova (DALRRD) zakázalo používání názvů podobných masu pro rostlinné alternativy (viz příloha).

Popisy jako „veggie biltong“, „rostlinné masové kuličky“ a „veganské nugety“ byly zakázány, protože nesplňují definici „zpracovaného masa“ podle nařízení země Regulation No.R.1283. V dopise DALRRD adresovaném „všem zpracovatelům, dovozcům a maloobchodníkům s analogy masa“ ze dne 22. června se uvádí, že rostlinné alternativy „nesmějí používat názvy výrobků předepsané a vyhrazené pro zpracované masné výrobky, protože se vztahuje výše uvedené nařízení [ Nařízení č. R. 1283] nezahrnuje obdoby masa“.

Dokument dodává, že Agentura pro bezpečnost potravin v Jihoafrické republice zabaví všechny produkty, které toto porušují.

 

S pozdravem

Radek Slanec