ČSZM vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku dle §1772 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

"Je to maso"

 logo ceske cechovni normy 200

 

Vzor čestného prohlášení Je to maso
Vzor smlouvy o dílo Je to maso