ČSZM vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku dle §1772 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

"České cechovní normy pro masné výrobky v roce 2022"

 logo ceske cechovni normy 200

Vzor čestného prohlášení ČCN masné výrobky
Vzor smlouvy o dílo ČCN masné výrobky