​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Důstojné a slavnostní oslavy Českého svazu zpracovatelů masa

Český svaz zpracovatelů masa uspořádal dne 5. října 2021 již 11. konferenci masného průmyslu Meating 2021 v OREA Congress Hotelu Brno. Důstojně tím oslavil 30. výročí svého založení a připomněl existenci tisíciletého řeznického řemesla, které bylo velmi důležitým faktorem ve výživě lidí.

 

Videozáznam z konference Meating 2021 naleznete zde.

 

Celou fotogalerii z konference Meating 2021 naleznete zde.

 

DSC00946 480Vzhledem ke skutečnosti, že se minulý ročník Meating 2020 nekonal, byl o konferenci mimořádný zájem. Více než 460 účastníků tak získalo nejnovějších informace z oboru, včetně dopadů koronavirové pandemie. Všichni účastníci konference obdrželi v místě registrace program a další podklady k celodennímu jednání. Meating 2021 podpořila celá řada partnerů. Titulárním partnerem byla společnost PRIA systém s.r.o., a dalších 54 partnerů. Mnozí vytvořili příjemné prostředí v předsálí přednáškové haly, kde měli možnost předvést své nejnovější výrobky využitelné v masném průmyslu, včetně jejich odborné konzultace.

 

Pro zpestření jednotlivých přednášek konference bylo možné využít aplikace SLIDO, která účastníkům umožnila zapojit se do diskuze s přednášejícími po celou dobu akce. Potěšilo nás, že se tato forma diskuze osvědčila a byla hojně využívána.

DSC02667 384
Velkému zájmu se těšila soutěž „Šunka nejvyšší kvality Meating 2021“. ČSZM se snažil touto soutěží zvýšit atraktivitu konference. Do soutěže se přihlásilo 19 výrobců, kteří poskytli vzorky svých výrobků. O výherci rozhodovali účastníci Meatingu 2021 v anonymním hodnocení, celkem se zapojilo 169 účastníků. Titul „Šunka nejvyšší kvality Meating 2021“ získala šunka od společnosti Řeznictví H+H. Pro vítěznou šunku hlasovalo 13 % respondentů, což ukazuje na vysokou a vyrovnanou kvalitu všech vzorků šunek. S vyhodnocením soutěže nám obětavě pomohla společnost Bizerba, které tímto velmi děkujeme.

 

Pro čestné členy uspořádal ČSZM tradiční slavnostní oběd, při kterém společně vzpomínali na historický a dynamický vývoj masného průmyslu v České republice.

 

Dopolední program konference zahájil předseda představenstva ČSZM pan Karel Pilčík ve Velkém sále Kongresového centra, kde se uskutečnilo od 10:00 do 13:30 hodin šest velmi zajímavých přednášek.

 

První přednášku prezentovala paní Adéla Paďourková, zástupce AK ČR v EU zaměřenou na „Cíle Evropské zelené dohody“ jejíž snahou je dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Jenom pro zemědělství a potravinářství bylo předloženo k projednání více jak 15 strategií s mnoha cíli. Kroky se budou týkat např. v sektoru živočišné výroby snížení emisí, snížení antibiotik o 50 %. Označování potravin by se mělo rozšířit o další informace (značení welfare, Eko- Score, Nutri- Score, nutriční profily, země původu). Změny se budou týkat také způsobu marketingu, propagace potravin, výrazné snížení a omezení používání čpavku a methanu. V problematice welfaru bude cíl zaměřen na zrušení klecových chovů zvířat a radikální omezení přepravy zvířat včetně porážek na delší vzdálenosti. Velký důraz bude kladen na alternativní potraviny, jako je zavedení alternativního masa, rostlinných alternativ, konzumace hmyzu včetně mořských řas a výroba potravin 3 D tiskem. Další ambicí je rozšíření ekologického zemědělství na 25 % orné půdy, snížit používání pesticidu v zemědělství o 50 %, redukce hnojiv o 20 % a vyloučení 10 % orné půdy z produkce do roku 2030. Počítá se, že plýtvání s potravinami se sníží o 50 %.

 

Článek zveřejněn v příloze "Řeznické noviny" odborného časopisu Maso 7/2021.

 

Celý článek si můžete přečíst zde.