​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Ceny kolem nás rychle rostou, co na to maso?

V poslední době slyšíme ze všech stran zprávy o zvyšování cen. Nejvýrazněji to vnímáme u elektrické energie a plynu, což podpořil také neslavný konec společnosti Bohemia Energy. Svým očím nevěří ani řidiči, když při každém tankování pohonných hmot zjistí, o kolik je opět dražší benzín, nafta či AdBlue. Ceny se pozvolna blíží historickým maximům. Dalším strašákem je pro naše peněženky výše inflace, která v České republice dosahuje 7 % a skutečnost, co za reálné peníze bude možné v budoucnosti koupit. Jak na to reagují ceny masa a jaký je výhled na příští rok? Pokusím se popsat několik trendů s výrazným vlivem na maso a masné výrobky.

 

MVDr. Radek SLANECJeště v roce 2019 se ceny vepřového masa šplhaly do historických výšin, kdy se projevila obrovská poptávka z Čínské lidové republiky, která řešila vlastní výpadek vepřového masa z důvodu rozšíření Afrického moru prasat s důsledkem masívní likvidace jejich vlastních chovů. Situace se radikálně změnila na počátku roku 2020 při propuknutí covidové pandemie. Na konci února 2020 byla cena € 2,03/kg za vepřové půlky v úpravě JUT, kvality 57 % v Německu. Během celého roku cena klesala, až narazila koncem listopadu na své dno a to v hodnotě € 1,19/ kg. Celý vývoj byl rovněž urychlen výskytem prvních případů Afrického moru prasat v Německu, který měl neblahý vliv na ceny vepřového masa ve střední Evropě. Spolková republika Německo byla do té doby významným exportérem vepřového masa do Číny, ale po zjištění prvního případu byly všechny vývozy zastaveny. V tomto okamžiku došlo k výraznému přetlaku vepřového masa, který setrvává doposud. V první polovině letošního roku pozvolna došlo ke zvýšení cen až na hodnotu € 1,57/kg, které bylo dosaženo 9. června 2021, ale následně ceny klesly na skoro původní nízkou hodnotu € 1,20. Pro srovnání ještě uvádím ceny z USA. Na začátku roku 2020 byla cena vepřových půlek € 1,00/kg, která prudce klesla po propuknutí pandemie na nejnižší hodnotu € 0,54/kg dne 2. 7. 2020. V červnu 2021 dosáhla cena hodnoty € 2,48/kg, ale poté následně klesla v listopadu 2021 na € 1,10/kg. Jaký to bude mít dopad na chovatele prasat v České republice a v Německu? Dovolím si vybrat několik krátkých citací z průzkumu, které provedlo během léta 2021 Zájmové sdružení chovatelů prasat v Německu. Výsledky průzkumu ukazují, že více než polovina chovatelů prasnic chce v příštích deseti letech ukončit svoji činnost. Chov prasat v Německu je ve vážné strukturální krizi. Rovněž polovina německých chovatelů prasat chce v příštích 10 letech zrušit chovy. Zejména menší společnosti již plánují postupné ukončení činnosti ve velmi krátkém období. Dochází k přesunu chovu zvířat do zahraničí (Španělska), kde nejsou kladeny tak vysoké nároky na chovy prasat. Důvody pro uzavření chovů jsou následující: nedostatek perspektivy oboru do budoucnosti, současná cenová krize, zpřísnění požadavků na chov prasat a nedostatečná politická podpora. Stejným problémům čelí i čeští chovatelé prasat. Jestliže se nic v nejbližší době nezmění situace na trhu, ukončí většina malých i středních chovatelů prasat svoji činnost a dojde k výraznému, trvalému vzestupu cen vepřového masa.

 

U hovězího masa byl vývoj cen odlišný. V roce 2020 jeho ceny výrazně poklesly stejně jako u vepřového masa, a to z důvodu kompletně zavřeného gastro sektoru. Začátkem roku 2021 začaly ceny hovězího masa pozvolna stoupat a tento trend trvá až doposud. Proč ceny hovězího masa rostly? První faktor byl výrazný vzestup výkupních cen mléka, což mělo za následek omezení porážek krav. Druhým faktorem bylo omezení porážek skotu u významných producentů, aby se neopakovala nadprodukce z předchozího roku. Dalším faktorem růstu cen jsou v mnoha členských zemí změny proplácení dotací, které se vyplácejí několikrát ročně. Jeden z posledních faktorů je zákaz vývozu hovězího masa z Argentiny a kvantitativní změny Gatt kvóty pro brexitu. Očekává se, že v druhém čtvrtletí 2022 nastane korekce cen hovězího masa, ovšem do té doby se může stát mnoho událostí a vše může být zcela jinak.

 

Článek zveřejněn v odborném časopisu maso 7/2021.