​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Výsledky a závěry z průběhu 14. ročníku celostátní soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna 2021

Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) letos organizoval již 14. ročník celostátní soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku.
Partnerem ročníku byla společnost MARANKO design s.r.o.

 

Soutěž se konala od 21.6.2021. – 2.9.2021 a byla určena všem podnikatelům zabývajícím se prodejem masa a/nebo masných výrobků konečnému spotřebiteli na území České republiky. Soutěžilo se ve dvou samostatných kategoriích. První kategorie „Nezávislý trh“ byla určena pro provozovatele s maximálním počtem pěti prodejen. Tyto prodejny musely mít vlastní samostatný vchod pro zákazníky z veřejného prostranství a nesměly být umístěny v obchodním centru ani v rámci jiné prodejny. Kategorie „Prodejní sítě“ byla určena pro provozovatelé s více než pěti prodejnami na území ČR. Tyto prodejny naopak mohly být umístěny v obchodních centrech. Poplatek za účast v soutěži byl stanoven ve výši 1000 Kč za každou přihlášenou prodejnu v obou kategoriích. Každý přihlášený účastník obdržel poštou od ČSZM propagační materiály, které měl umístit do přihlášené prodejny. Nejpozději do třech pracovních dnů od provedení prvního hodnocení obdržel každý provozovatel ke každé jím přihlášené prodejně profesionálně zpracovanou zprávu o výsledcích tohoto hodnocení, které provedla nezávislá agentura. Přihlášení prodejen do soutěže nebylo podmíněno členstvím jejich provozovatelů v ČSZM. Poslední termín podání přihlášek byl stanoven na 31. 5. 2021. Veškeré materiály související s touto soutěží, včetně plného znění pravidel a přihlašovacího formuláře byly k dispozici na internetových stránkách www.cszm.cz. Nejprve proběhla dvoukolově krajská kola soutěže a následně proběhlo kolo celostátní.


Celý článek si můžete přečíst zde.

 DSC03661