ČSZM vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku dle §1772 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

"České cechovní normy pro maso a masné výrobky v roce 2021"

 logo ceske cechovni normy 200

Vzor čestného prohlášení
Vzor smlouvy o dílo