​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Přehlídka měkkých salámů

Dne 6. září 2006 se v rámci 8. ročníku semináře „Údržnost masa a masných výrobků“ uskutečnila degustační přehlídka tepelně opracovaných masných výrobků - Gothajský salám a Šunkový salám. Vystavovány byly rovněž novinky nebo nejvíce prodávané výrobky jednotlivých účastníků. Přehlídku, o kterou byl mezi účastníky semináře poměrně vysoký zájem, odborně a organizačně zajišťoval Ing. Kopečný, předseda výrobní sekce ČSZM, společně s Ing. Vostatkovou.

 

Představenstvo ČSZM tímto vyjadřuje poděkování členským subjektům, jež se přehlídky zúčastnily, ale i výše uvedeným organizátorům. Mimořádné poděkování pak náleží panu Karlu Hřídelovi a “jeho“ studentům SPŠ TM v Praze za přípravu vystavovaných vzorků a perfektní servis v průběhu celé akce.
To, že bylo opravdu co hodnotit, dokládá počet vzorků, kterých se do přehlídky sešlo celkem 34!