​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Letošní ocenění ČSZM byla již předána

Dne 5.9.2006 se v rámci slavnostního večera 8. ročníku semináře „Údržnost masa a masných výrobků“ uskutečnilo předání letošních významných ocenění Českého svazu zpracovatelů masa. Veliké poděkování za zvýraznění těchto vzácných okamžiků si zaslouží Střední průmyslová škola technologie masa v Praze, která vedle toho, že významným způsobem ovlivnila životní osudy téměř všech jubilantů tohoto večera, také svými studenty oděnými v tradičních řeznických krojích zajistila čestnou stráž. Gratulace, ocenění a pamětní listy z rukou předsedy ČSZM, Ing. Jaromíra Klouda, převzali tito vážení představitelé oboru, mistři, vynikající studenti a učňové:

 

Čestní členové

MVDr. Adolf SOPH
Absolvent Vysoké škole veterinární v Brně. V průběhu své profesní kariéry působil v pražské veterinární službě při prohlídce jatečných zvířat a masa. V roce 1957 podnítil vznik periodika “Výhled veterinárních lékařů z pražských jatek“ a řadu let je redigoval. Pracoval ve veterinární službě města Alžíru a po svém návratu až do svého odchodu do důchodu vyučoval biologii na Střední průmyslové škole technologie masa v Praze. Je autorem řady odborných publikací a za svůj vklad do oboru hygieny potravin byl v roce 1986 vyznamenán Höklovou medailí. Nyní se mimo jiných aktivit věnuje překladatelské činnosti.

MVDr. Josef HANTSCH
Vyučen v oboru řezník – uzenář, absolvent Střední průmyslové školy technologie masa v Praze, absolvent Vysoké škole veterinární v Brně. V průběhu své profesní kariéry zastával pozice dělníka v podniku Středočeského průmyslu masného v Úvalech, vedoucího odbytu podniku Východočeského průmyslu masného v Březhradě a generálního ředitele v Masokombinátu Polička. Nyní je odborným asistentem generálního ředitele MK Polička.

MVDr. Karel KVARDA
Vyučen v oboru řezník – uzenář, absolvent Střední průmyslové školy technologie masa v Praze, absolvent Vysoké škole veterinární v Brně. V průběhu své profesní kariéry zastával pozice mistra uzenářské výroby a krajského inspektora jakosti podniku Západočeského průmyslu masného v Plzni, ředitele Chebského masokombinátu.

MVDr. Karel ŠPECIÁN
Vyučen v oboru řezník – uzenář, absolvent Střední průmyslové školy technologie masa v Praze, absolvent Vysoké škole veterinární v Brně. V průběhu své profesní kariéry zastával pozice mistra bourárny podniku Západočeského průmyslu masného v Hroznětíně, kde se následně vedl výstavbu mrazíren a učňovského střediska. V témže podniku též zastával funkci ředitele. Nyní je spolumajitelem a zaměstnancem společnosti PRIMA Karlovy Vary.

 

Mistr oboru

MVDr. Aleš BESUCH
Vvyučen v oboru řezník – uzenář, absolvent Střední průmyslové školy technologie masa v Praze, absolvent Vysoké škole veterinární v Brně. V průběhu své profesní kariéry zastával pozice mistra bourárny masokombinátu v České Skalici, technologa a výrobního ředitele v Masokombinátu Polička. Nyní je vedoucím oddělení vývoje a technologie v MK Ostrava – Martinov.

 

Nejlepší student oboru

Marek PROCHÁZKA
Student 3. ročníku Střední průmyslové školy technologie masa
Marek Procházka patří mezi nejlepší studenty ve škole, je ostatním spolužákům příkladem svým přístupem ke studiu, svoji aktivitou, pílí a pracovitostí O zvolený obor zpracování masa projevuje mimořádný zájem.

 

Nejlepší učeň oboru

Milan DVOŘÁK
Letošní absolvent tříletého učebního oboru řezník-uzenář na Středním odborném učilišti v Poličce. Milan Dvořák se v roce 2005 zúčastnil soutěže Valašský řezník, kde společně se svými kolegy získal v soutěži tříčlenných družstev druhé místo. Milan Dvořák je velmi zručný, příkladně pracovitý a po svém vyučení se rozhodl v následujících letech pracovat v Masokombinát Polička.