V oblasti Vestfálska a Severního Porýní bylo potvrzeno 13 případů moru prasat u divoce žijící černé zvěře. Německá veterinární správa v postižených oblastech zavedla ochranná a zdolávací opatření v souladu s legislativními požadavky EU.

  

Zdroj: CLITRAVI