​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

V Německu byl zaznamenán výskyt moru prasat

V oblasti Vestfálska a Severního Porýní bylo potvrzeno 13 případů moru prasat u divoce žijící černé zvěře. Německá veterinární správa v postižených oblastech zavedla ochranná a zdolávací opatření v souladu s legislativními požadavky EU.

  

Zdroj: CLITRAVI