​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Blíží se zákaz vývozu potravin živočišného původu z EU do RF?

Níže uvedené body jsou volným překladem závěrů z vyjádření ústředního ředitele ruské veterinární správy, Sergeje Dankverta, které pro agenturu Interfax poskytnul dne 31.10.2006:

 

  1.  V současné době Ruská Federace nepřipouští na své území dovoz potravin živočišného původu z Bulharska a Rumunska.
  2.  Vzhledem k nadcházejícímu rozšíření EU o tyto dvě nové členské země bude muset dojít k úpravě vzájemných podmínek obchodu mezi EU a RF tak, aby dovoz potravin živočišného původu z uvedených zemí do RF byl i nadále znemožněn.
  3. Dne 27.10.2006 vyzvala Veterinární správa RF kompetentní orgány EU (DG SANCO), aby připravily návrh podmínek, které tuto záruku budou zahrnovat.
  4. Jelikož však RF shledává aktivitu EU v těchto ohledech za nedostatečnou, reálně hrozí, že od 1.1.2007 RF vyhlásí zákaz dovozu potravin živočišného původu ze všech zemí EU.
  5. RF zároveň od EU požaduje podrobnou specifikaci podmínek veterinárně-hygienického dozoru při výrobě potravin živočišného původu v těch členských zemích EU, kde tento dozor není zcela vykonáván státní kompetentní autoritou. Důvodem pro tento požadavek je plán Nizozemska, velmi významného exportéra potravin živočišného původu do RF, na privatizaci veterinárně-hygienického dozoru od 1.1.2007.

 

Zdroj: CLITRAVI