​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

12. kolo příjmu žádostí o podporu z OP pro potravináře

Ministryně zemědělství, MVDr. Milena Vicenová, vyhlásila dvanácté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Toto poslední kolo se otevírá pouze pro jediné opatření a to 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing. K dispozici je 71,6 milionu korun.

Zájemci mohou v termínu od pondělí 27. listopadu 2006 do pátku 15. prosince 2006 (do 12 hodin) předkládat své žádosti na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě. Pravidla pro žadatele jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz v záložce Dotace a programy / Operační program Zemědělství/Vše pro žadatele.

 

 

Zdroj: MZe ČR