​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Zahájení ostrého provozu systému e-Vývoz

Na základě novely prováděcího nařízení Komise č. 2454/93 k celnímu kodexu (nařízení Rady č. 2913/92, vč. tzv. bezpečnostního dodatku č. 648/2005), bude ve všech státech EU v průběhu 1. poloviny roku 2007 spuštěn nový informační celní systém - Export Control System (ECS), sloužící pro rychlou elektronickou výměnu informací v rámci EU mezi celními úřady vývozu a výstupu zboží z území Společenství.

Česká republika zahájí provoz v systému ECS od 1. února 2007.

Systém ECS umožní hospodářským subjektům předkládat elektronická celní prohlášení (do 1.7.2009 lze předkládat i písemná celní prohlášení na tiskopise JSD).

Hospodářské subjekty využívající tento systém získají rychlé a právně závazné potvrzení o výstupu zboží z EU pro odpočet DPH (eliminují se ztráty dokladů nutných pro finanční úřady jako doklad o výstupu zboží).

Hospodářské subjekty si také budou moci kdykoliv ověřit aktuální stav vývozní deklarace na webu Celní správy ČR (www.celnisprava.cz).

Eliminují se ztráty dokladů nutných pro finanční úřady jako doklad o výstupu zboží.

 

 

Zdroj: PK ČR