​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Změny v předpisech v přepravě zvířat

Již jsme upozorňovali na změny vyplývající z nařízení Rady (ES) č. 1/2005, o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností. Jelikož se blíží termín, kdy nabude účinnosti považujeme za vhodné tuto skutečnost znovu připomenout.

Dne 5. ledna 2007 vstoupí v platnost ve všech zemích EU, tj. i v České republice, nařízení Rady (ES) č. 1/2005, o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností. Jednou ze změn, vyplývajících z tohoto nařízení, je nutnost výměny osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravujícího zvířata a průkazů osoby přepravující zvířata, vydaných na základě § 8k odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, za nová osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce podle čl. 17 odst. 2 výše zmíněného nařízení Rady.

Krajské veterinární správy již v této věci oslovily registrované přepravce zvířat.Pokud nebyli přepravci z různých důvodů příslušnou krajskou veterinární správou kontaktováni, doporučujeme, aby se sami obrátili na Ústřední komisi pro ochranu zvířat, která sídlí v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, PSČ 117 05 a požádali o nová osvědčení. Nařízení Rady je v platném znění k dispozici na webových stránkách SVS ČR – (www.svscr.cz), pod odkazem „Pohoda zvířat“ i na webových stránkách ÚKOZ – (www.mze.cz/cz/ukoz/).

 

Zdroj: PK ČR