​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Zákaz dovozu potravin živočišného původu z EU do RF zažehnán

Dne 10.11.2006 jste byli informováni o stanovisku ústředního ředitele ruské veterinární správy ve věci možného zákazu dovozu potravin živočišného původu z EU do Ruské Federace s platností od 1.1.2007. Jelikož EU do RF ročně vyváží suroviny a potraviny živočišného původu v hodnotě cca 2 mld. EURO (což z Ruska činí největšího obchodního partnera EU v těchto komoditách) znamenalo by případné zmrazení obchodu s Ruskem významný zásah do bilance živočišných surovin a potravin ve všech zemích unie.

Evropské delegaci se na včerejším moskevském setkání s Alexejem Gordějevem, ministrem zemědělství RF, podařilo výše uvedené nebezpečí zažehnat. Markos Kyprianou, komisař EU pro zdraví a ochranu spotřebitele, po schůzce prohlásil, že účastníci se při jednání shodli na nezavádění dříve zvažovaného zákazu, jelikož obě strany mají shodné cíle – minimalizaci zdravotních rizik plynoucích z konzumace potravin na jedné straně a zachování vzájemného obchodu na straně druhé. Poté dodal, že si EU váží důvěry RF v systém zajištění bezpečnosti evropských potravin, jež ochraňuje spotřebitele v zemích EU stejně jako v Rusku.

Evropská komise nyní připraví společné memorandum, které by mělo oficiálně deklarovat vzájemnou shodu s Ruskem. Oboustranné stvrzení tohoto memoranda podpisem kompetentních zástupců Evropské komise a Ruské Federace by se pak mělo uskutečnit do poloviny ledna příštího roku, nejpozději však před konáním veletrhu Grüne Woche.

V rámci současných rozhovorů nebyla nicméně vůbec otevřena otázka již déle než rok trvajícího zákazu vývozu masa do RF z Polska, což lze při absenci bližších informací pokládat za kompromisní ústupek představitelů EK v průběhu složitých jednání.

Mariann Fisher Boel, komisařka EU pro zemědělství a rozvoj venkova, potvrdila, že Evropská komise byla připravena v případě negativního výsledku jednání přistoupit k dostupným nástrojům, které EU může v neobvyklých situacích na komunitárním trhu využít s cílem zmírnění dopadu na účastníky trhu (tzn. vyhlášení intervenčních nákupů a skladování postižených komodit a zavedení exportních dotací pro tyto komodity).

 

Zdroj: CLITRAVI