​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Změny ve veterinární poplatcích

V příloze tohoto článku naleznete znění vyhlášky MZe ČR č. 580/2006 Sb., o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa.

 

Zdroj: Sbírka předpisů ČR 

 

Odkazy na Vyhlášky:

Vyhláška MZe ČR č. 580/2006 Sb., o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa