V příloze tohoto článku naleznete znění vyhlášky MZe ČR č. 580/2006 Sb., o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa.

 

Zdroj: Sbírka předpisů ČR 

 

Odkazy na Vyhlášky:

Vyhláška MZe ČR č. 580/2006 Sb., o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa