​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Novelizované veterinární vyhlášky MZe ČR

Programy Operačního programu Podnikání a inovace
Autor: BusinessInfo.cz-oficiální portál pro podnikání a export
Datum: 09. 01. 2007

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) představuje 15 nových programů podpory v podobě, v jaké byly předloženy vládě ČR. Po schválení Operačního programu Podnikání a inovace vládou předložilo MPO v souladu se zákonem č. 47/2002 Sb., o malém a středním podnikání do vlády ke schválení i 15 programů podpory, kterými jsou naplňovány cíle Operačního programu.
Programy jsou plně v souladu s Lisabonskou strategií a jako takové se zaměřují zejména na následující oblasti podpory:

  • Infrastruktura pro průmyslový výzkum a vývoj.
  • Využití tzv. "brownfields".
  • Zavádění inovací v podnicích, zejména malých a středních.
  • Spolupráce mezi podniky a výzkumnými institucemi.
  • Podpora transferu technologií.
  • Podpora malého a středního podnikání.
  • Podpora prorůstových projektů malých a středních podnikatelů v regionech se soustředěnou podporou státu.
  • Podpora obnovitelných zdrojů energie.

 

Ministerstvo nyní projednává Operační program s Evropskou komisí a po jeho schválení dojde postupně k vyhlášení jednotlivých výzev programů. Jako první se očekává přijímání žádostí o podporu v programech realizovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a dotačních programech ROZVOJ a MARKETING.

 

Odkazy na Vyhlášky:

Vyhláška MZe ČR č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře

Vyhláška MZe ČR č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky

Vyhláška MZe ČR č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky