​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126Stanovisko DG SANCO - označování použití špenátových extraktů při výrobě masných výrobků

V přiloženém dokumentu naleznete originální verzi dopisu DG SANCO, který obsahuje odpověď příslušného oddělení této instituce na dotaz CLITRAVI ve věci označování použití špenátových extraktů (s vysokým obsahem dusičnanů) při výrobě masných výrobků.

 

DG SANCO ve své odpovědi uvádí, že Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14.12.2006 konstatoval, že používání špenátových extraktů je považováno za vědomé použití aditiva, pokud je extrakt použit se zřejmým technologickým záměrem na zvýšení konzervačních vlastností hotové potraviny. V takovém případě používání špenátových extraktů při výrobě masných výrobků podléhá platným legislativním pravidlům pro:

  1. použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin,
  2. označování potravin.

 

Zdroj: CLITRAVI