​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Ing. Jan Vítů - kandidát ČSZM na výkon funkce prezidenta PK ČR

Dne 25. července 2007 se uskutečnilo jednání představenstva Českého svazu zpracovatelů masa, jehož hlavní náplní bylo pokračování v diskuzi o současné situaci ve vedení Potravinářské komory, kterou v závěru letošního června opusil ze zdravotních důvodů její dosavadní prezident, Ing. Jaroslav Camplík. Členové PK tak budou v září t.r. volit prezidenta nového.

 

Výsledkem dnes ukončené diskuze na půdě představenstva ČSZM je jednomyslná podpora kandidatury Ing. Jana Vítů na výkon této uvolněné funkce. Představenstvo ČSZM zároveň vyslovuje uznání panu Jaroslavu Camplíkovi za výsledky, kterých Potravinářská komora dosáhla pod jeho vedením a jménem ČSZM rovněž děkuje panu Camplíkovi za dlouholetou korektní spolupráci.

 

Představenstvo ČSZM si uvědomuje, že stejně jako tomu bylo v případě prezidenta odstupujícího, tak i prezident nově volený musí nutně být silnou osobností s mimořádnými organizačními a komunikačními schopnostmi, jenž má jasnou vizi o dalším směřování Potravinářské komory, disponuje pevnými profesními základy přímo v potravinářském průmyslu a přitom si zachovává nezávislost vůči jednotlivým účastníkům trhu. Logickým požadavkem na každého kandidáta jsou taktéž osobní zkušenosti s výkonem činností uvnitř volených orgánů PK, které představenstvo ČSZM vnímá jako záruku citlivosti a uvážlivosti inovativních kroků, jež jsou ze strany nového prezidenta očekávány. Neméně důležitou je pak odhodlanost kandidáta k výkonu funkce prezidenta PK jako jediné pracovní náplně.

 

Český svaz zpracovatelů masa věří, že vzhledem k nesporným kvalitám ve všech těchto ohledech získá Jan Vítů podporu členů Potravinářské komory napříč všemi zastoupenými obory.