​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126Závěry z jednání Řídícího výboru EK pro vepřové maso (17.1.2008)

  1. Vývozní subvence → beze změn.
  2. Diskuze o obsahu 1. části protokolu ve věci rozšíření schválených metod pro klasifikaci JUT prasat v Dánsku.
  3. Datum příštího jednání Řídícího výboru EK pro vepřové maso: 21.2.2008.
  4. Přiložena je prezentace o aktuální situaci na trhu EU s vepřovým masem (soubor ve formátu PDF).
  5. Různé

 

  • Italská delegace vznesla dotaz na případnou úpravu (snížení) dovozních cel pro vepřovou kýtu a její části.
  • Španělská delegace vznesla dotaz dotaz na IPT.
  • Francouzská delegace vznesla dotaz na limitní objem vývozu vepřového masa z EU do Japonska v režimu snížených cel, který je stanoven jako úroveň pro ochranu japonského trhu. Předmětem dotazu byl rovněž objem vepřového masa vyvezeného z EU do Japonska v režimu vývozních subvencí.

 

Zdroj: DG AGRI