​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126Závěry z jednání Řídícího výboru EK pro hovězí maso (17.1.2008)

  1. Vývozní subvence → beze změn.
    Diskuze o návrhu změn nařízení (EHS) č. 2342/1992: jedná se o návrh vydání úplného znění tohoto nařízení, které bude zahrnovat doposud přijaté novelizace (z věcného hlediska se obsah nařízení měnit nebude).
  2. Diskuze o dopadu výskytu katarální horečky ovcí na území EU.
  3. Příprava nařízení ES, které bude omezovat dovoz hovězího masa z Brazílie → toto nařízení je připraveno k publikaci v Úředním věstníku EU.
  4. Datum příštího jednání Řídícího výboru EK pro hovězí maso: 21.2.2008.
  5. Přiložena je prezentace o aktuální situaci na trhu EU s hovězím masem (soubor ve formátu PDF).

 

Zdroj: DG AGRI