​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Metodický pokyn - provádění studií na plnění kriterií pro Listeria monocytogenes

Nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005, o mikrobiologických kritériích pro potraviny, stanovuje m.j. kritéria bezpečnosti potravin určených k přímé spotřebě uváděných na trh během doby údržnosti ve vztahu k výskytu L. monocytogenes.

 

Výše uvedené nařízení stanovuje, že provozovatelé potravinářských podniků odpovědní za výrobu produktu musejí v případě potřeby provádět studie podle přílohy II s cílem prověřit, zda jsou po celou dobu údržnosti dodržována příslušná kritéria. To se týká zejména potravin určených k přímé spotřebě, které podporují růst Listeria monocytogenes a které mohou představovat riziko Listeria monocytogenes pro veřejné zdraví.

Dále je zde uvedeno, že provozovatelé potravinářských podniků vyrábějící potraviny určené k přímé spotřebě, které mohou představovat riziko Listeria monocytogenes pro veřejné zdraví, musejí v rámci svého plánu odběru vzorků odebírat vzorky pro stanovení Listeria monocytogenes z míst a zařízení pro zpracování.

Na základě těchto skutečností byl Referenční laboratoří EU pro L. monocytogenes zpracován přiložený Průvodní dokument k provádění studií zaměřených na plnění kritérií výskytu L. monocytogenes v potravinách určených k přímé spotřebě.

Přiložena je rovněž praktická pomůcka - kalkulátor, který po zadání příslušných údajů o jednotlivých výrobkových šaržích do modře podbarvených buněk vyhodnotí míru rozdílnosti fyzikálně-chemických parametrů těchto šarží a doporučí intenzitu (počet testovaných šarží) prováděné studie. Pozn.: Zeleně podbarvené buňky jsou neměnné, pro správné užití kalkulátoru neupravujte jejich obsah.

 

Zdroj: CLITRAVI

 

Níže jsou ke stažení k dispozici tyto dokumenty:

Průvodní dokument k provádění studií zaměřených na plnění kritérií výskytu L. monocytogenes v potravinách určených k přímé spotřebě
Kalkulátor k provádění studií zaměřených na plnění kritérií výskytu L. monocytogenes v potravinách určených k přímé spotřebě