​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Probíhá certifikace brazilských chovů pro vývoz hovězího masa do EU

V součsné době je pro účely posouzení ze strany Evropské komise připraven první návrh seznamu brazilských exportétů, kteři by měli být certifikováni pro vývoz hovězího masa do EU.

 

Tento seznam zahrnuje 739 farem specializujících se na chov masného skotu, jež jsou situovány v těchto brazilských krajích: Minas Gerais (636), Rio Grande do Sul (66), Mato Grosso (16), Espirito Santo (11) a Goaias (10).

 

Na všech těchto farmách byl proveden audit podle požadavků EU a na základě zjištěných výsledků lze očekávat, že seznam bude Evropskou komisí upravován.

 

Dalších 6 800 farem na proces certifikace stále čeká.

 

Zdroj: CLITRAVI