​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Zlaté plody jižní Moravy 2008

Na počátku roku 2008 vyhlašuje Jihomoravský kraj hodnotitelskou soutěž na podporu potravinářských výrobců a výrobků na svém území. Soutěž pod novým názvem „Zlaté plody jižní Moravy" dává příležitost malým i velkým výrobcům ucházet se o prestižní ocenění už na počátku roku a následně udělená ocenění marketingově využít. Odborné komise ve vyhlášených kategoriích udělí ocenění podle přísných kritérií opravdu jen těm nejlepším.

 

Oceněné výrobky pak mohou výrobci označovat podle závazných pravidel symbolickou známkou kvality Jihomoravského kraje s názvem soutěže a upozornit tak prodejce i spotřebitele na mimořádnou kvalitu svých potravin a potravinářských výrobků prověřenou hodnocením garantovaným nejvyšší jihomoravskou institucí.

 

Pro širší obchodní a marketingovou podporu je plánována na sobotu 23. února také spotřebitelská degustace laickou veřejností v brněnském nákupním a zábavním centru Olympia v Brně - Modřicích. Po vyhodnocení zkušeností z tohoto laického hodnocení je předpoklad rozšíření spotřebitelských hodnocení v následujících ročnících na další prodejní centra v návaznosti na zájem přihlašovatelů a charakter přihlašovaných výrobků.

 

Hlavním odborným garantem hodnotící soutěže je Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Na hodnocení se budou podílet odborníci i z dalších institucí. Hlavním producentem soutěže „Zlaté plody jižní Moravy" je na základě veřejné soutěže SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. z Brna. Společnost SNIP & CO má dlouholeté zkušenosti z pořádání prestižních a tradičních odborných soutěží např. v oblasti pivovarnictví (Zlatý pohár PIVEX, Král výčepních České republiky) a z marketingu v oblasti potravinářství (např. dlouholetá spolupráce s BVV a odbornými svazy při potravinářských a nápojářských veletrzích SALIMA, VINEX, PIVEX, IBUCOB, FRUVEX a dalších).

 

Oficiální vyhlášení výsledků soutěže potravinářských výrobků „Zlaté plody jižní Moravy 2008" se uskuteční na slavnostním večeru 28. února v Rotundě pavilonu „A" na brněnském výstavišti. Kromě ocenění v jednotlivých kategoriích může udělit Jihomoravský kraj na návrh producenta a odborného garanta soutěže zvláštní ocenění „Zlaté plody jižní Moravy - hlavní cena 2008". Po vyhodnocení laické části může být udělena také „Spotřebitelská cena kvality - jižní Morava 2008". Uzávěrka příjmu přihlášek je 4.2.2008 na adrese producenta.

 

Dalším důležitým marketingovým záměrem je pomocí ocenění a certifikace značkou soutěže vytvořit nástroj pro podporu výrobců při zavádění typických potravinářských produktů jižní Moravy mimo jiné i pro oblast cestovního ruchu. Charakteristický potravinářský výrobek si určitě už mnohokrát přivezl každý z nás ve formě dárkového suvenýru z mnoha oblastí různých zemí a většiny kontinentů.

 

Všem oceněným výrobcům bude nabídnuta po předchozím vyhlášení následná výstavní prezentace „Zlatých plodů jižní Moravy„ na Mezinárodních potravinářských veletrzích SALIMA (probíhají ve dnech 4. - 7.3.2008) v expozici Jihomoravského kraje vytvořené ve spolupráci se společností Veletrhy Brno a SNIP & CO. Oceněným výrobkům bude nabídnuta prezentace i při dalších prezentacích Jihomoravského kraje v tuzemsku a v zahraničí. Součástí všech prezentačních aktivit bude spolupráce Jihomoravského kraje, společnosti SNIP & CO a dalších partnerů při marketingové podpoře všech přihlášených výrobců a výrobků, kteří splní stanovená kritéria pro jednotlivé kategorie v soutěži.

 

Hlavní pořadatel a vyhlašovatel:

Jihomoravský kraj

 

Odborný garant:

Státní zemědělská a potravinářská inspekce Brno

 

Producent a marketingový garant:

(zde si v případě zájmu vyžádejte přihlášku a podrobná pravidla)

SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.
Špitálka 41
660 18 Brno

tel: 543 537 217
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Internet: www.snip-brno.cz

 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE V ODBORNÉ ČÁSTI (dle definic příslušných zákonů a vyhlášek)

 1. pekařské výrobky (mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta - definice vyhláška č. 333/1997 Sb.)
 2. cukrářské výrobky (mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta - definice vyhláška č. 333/1997 Sb.)
 3. výrobky studené kuchyně, hotové pokrmy (lahůdkářské výrobky, saláty, knedlíky apod.; určené k přímé konzumaci spotřebitelem, nespadající do jiných kategorií)
 4. alkoholické nápoje (nápoje s obsahem alkoholu nad 0,5%, mimo vína)
 5. nealkoholické nápoje (nápoje s obsahem alkoholu do 0,5%)
 6. ovoce a zelenina (čerstvé ovoce a čerstvá zelenina, zpracované ovoce a zpracovaná zelenina, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich)
 7. masné výrobky (maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich)
 8. mléko a mléčné výrobky (mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje)
 9. ostatní potravinářské výrobky (např. ochucovadla, koření, balírenské výrobky apod.)

 


Spolupracující partneři:

 • Krajská hygienická stanice Brno
 • Krajská veterinární správa Brno
 • Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
 • Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
 • Potravinářská komora ČR
 • Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
 • Veletrhy Brno
 • Nákupní a zábavní centrum Olympia
 • Interhotel Voroněž
 • Maloobchodní síť Brněnka