​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Čestná členství ČSZM za rok 2011 udělena!

Českým svazem zpracovatelů masa byla dne 4.10.2011 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu udělována čestná členství ČSZM.

Nejvýznamnější individuální ocenění ČSZM za celoživotní přínos pro obor zpracování masa si letos převzaly tyto osobnosti:

MVDr. Jan Budigpan Eduard Koranda a Ing. Miloslav Šefler.

 

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, k těmto osobnostem uvedl následující informace:

  1. MVDr. Jan Budig se narodil v roce 1952 v Poličce jako šesté dítě v rodině řezníka, obchodníka a hospodského Leopolda Budiga v Jimramovských Pavlovicích. V roce 1970 maturoval na gymnáziu v Novém Městě na Moravě, o šest let později promoval na Vysoké škole veterinární v Brně v oboru všeobecné veterinární lékařství, specializace hygiena a technologie potravin. Profesní kariéru zahájil na Výzkumném ústavu masného průmyslu v Brně v roce 1976, kde působil plných 14 let. Získal zde vědecký titul kandidáta veterinárních věd, v letech 1988 - 89 působil jako expert FAO-OSN v Súdánu. Od roku 1990 spolupracoval s belgickou firmou DERA. Založil dceřinou společnost DERA Food Technology CZ, ze které vytvořil v průběhu let významného obchodního partnera prakticky všech zpracovatelů masa nejen v ČR, ale také na Slovensku. V průběhu své pracovní dráhy MVDr. Budig významně přispěl k rozvoji úrovně znalostí v našem oboru. Doposud se aktivně účastní světových kongresů věd o mase (ICoMST), publikuje v odborných tiskovinách. Je držitelem patentu restrukturalizace masa, spoluautorem knihy Hygiena a technologie masa z roku 1996. Je místopředseda redakční rady Časopisu Maso a člen výrobní sekce ČSZM.
  2. Pan Eduard Koranda se narodil v roce 1969 ve Strakonicích a vyrůstal v nedalekém městě Blatná. Po smrti otce v dětství byl vychován nevlastním otcem Janem Janotou, který byl profesí řezník. V této době se začalo utvářet v chlapci nadšení a vášeň pro řeznické řemeslo. Cesta k "řezničině" ale nebyla přímočará, jeho studijní kroky vedly nejprve ke Střední průmyslové škole ve Strakonicích, kterou ukončil maturitní zkouškou v oboru strojař. Ve strojírenství ale dlouho nezůstal, jelikož jeho srdce ho táhlo k řeznickému řemeslu. Po revoluci s nevlastním otcem budovali rodinnou firmu - řeznictví v Blatné, která úspěšně prosperuje dodnes. V této době se i v oboru vyučil. Jeho další profesní kroky směřovaly do Vimperské masny, kde pan Koranda zastával funkci vedoucího výroby. V roce 2000 nastoupil do společnosti Masokombinát Plzeň, s.r.o., nejprve na pozici vedoucí výroby, následně pak na pozici výrobního ředitele a posledních 7 let vykonává, velmi úspěšně, funkci generálního ředitele této společnosti. Současně s náročnou pozicí generálního ředitele v Masokombinátu Plzeň s.r.o. se ve významné míře podílí na řízení celé skupiny Schneider Group. V Českém svazu zpracovatelů masa se pan Koranda nejprve zapojil do činnosti Výrobní sekce a následně byl zvolen do představenstva této profesní organizace, kde aktivně působí již 8 let.
  3. Ing. Miloslav Šefler začal svojí profesní dráhu v 15ti letech, kdy se začal seznamovat s řeznickým řemeslem na holešovických jatkách. Vystudoval Střední průmyslovou školu technologie masa v Praze a po maturitě dál pokračoval ve studiu na VŠCHT v Praze, kde promoval na katedře konzervárenství a technologie masa. Po vojně nastoupil jako technolog na GŘ masného průmyslu a po 3 letech prošel několik mistrovských funkcí v tehdy novém Masokombinátu Písnice. Ve 32 letech byl jmenován ředitelem Masokombinátu Louny, kde tuto funkci vykonával 11 let. V zahraničí pracoval 3 roky u firmy Wiberg a Schaller jako technolog a obchodní ředitel pro ČR. V roce 1996 se s celou rodinou přestěhoval do Klatov, kde byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva a.s. Masokombinát Klatovy, který byl v té době součástí holdingu Satrapa. Pro zásadní neshody s majiteli tohoto holdingu tuto funkci na vlastní žádost opustil a založil si v roce 1997 vlastní firmu - Jatky Horažďovice, kterou vede do současné doby již 14tý rok. V oboru pracuje již 48 let a na odchod do důchod rozhodně nepomýšlí.

 

Níže jsou ke stažení k dispozici tyto dokumenty:

Prezentace - školení pracovníků masného průmyslu 2011
Seznam partnerů - školení pracovníků masného průmyslu 2011