​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Školení pracovníků masného průmyslu 2011 - poděkování

Český svaz zpracovatelů masa konstatuje, že 2. ročník Školení pracovníků masného průmyslu, který se uskutečnil ve dnech 4. a 5.10.2011 v berounském hotelu Best Western Grand, byl z pohledu organizátora úspěšnou akcí, jejíž hlavní náplní byl jednak odborný program tvořený množstvím zajímavých přednášek a workshopů, ale rovněž i slavnostní večer, kde došlo k předání výročních ocenění ČSZM (čestná členství, mistr oboru a student oboru) a k vyhlášení výsledků soutěže Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2011. Souběžně s touto oficiální náplní se v průběhu celého programu školení přirozeně uskutečnila řada neformálních setkání kolegů a obchodních partnerů z našeho oboru. Atmosféru odborné i společenské části školení si můžete připomenout prostřednictvím níže přiložené prezentace nebo fotoreportáže z celé akce.

Český svaz zpracovatelů masa tímto děkuje:

  • účastníkům školení, kteří se letošního ročníku akce zúčastnili v hojném počtu,
  • partnerům školení, s jejichž přispěním bylo možné školení v daném rozsahu uskutečnit (přehled partnerů školení je uveden v níže přiloženém souboru),
  • odborným garantům školení (FPBT VŠCHT Praha a FVHE VFU Brno) za spolupráci na přípravě odborného programu.

 

Český svaz zpracovatelů masa se ještě v letošním roce začne věnovat přípravě 3. ročníku Školení pracovníků masného průmyslu, které se uskuteční v říjnu roku 2012. Těšíme se na naše společné setkání!

 

Níže jsou ke stažení k dispozici tyto dokumenty:

Prezentace - školení pracovníků masného průmyslu 2011
Seznam partnerů - školení pracovníků masného průmyslu 2011