​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Nejlepší závěrečná práce VŠ studia v oboru zpracování masa v roce 2013

Českým svazem zpracovatelů masa bylo dne 8.10.2013 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu uděleno ocenění za nejlepší závěrečnou práci vysokoškolského studia v oboru zpracování masa v roce 2013.

Toto ocenění si z rukou Ing. Jaromíra Klouda, předsedy ČSZM, převzala Ing. Markéta Kloudová za vynikající diplomovou práci s názvem Stanovení obsahu čistých svalových bílkovin ve vepřovém mase. Ing. Kloud u této příležitosti vedl:

Ing. Markéta Kloudová vystudovala Střední odbornou školu Fortika, obor hotelnictví a turismus. Po střední škole pokračovala ve studiu na Mendelově univerzitě v Brně, kde získala titul bakalář v oboru Chemie a technologie potravin. Tématem bakalářské práce byla Jakost masných výrobků. Po ukončení bakalářského studia pokračovala ve dvouletém magisterském studiu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde získala titul inženýr v oboru Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin. Za diplomovou práci, kterou zakončila toto magisterské studium, získává uvedené ocenění.

Během bakalářského studia Ing. Markéta Kloudová absolvovala školení interních auditorů systému řízení kvality dle standardu ISO 9001: 2008 a školení o základech systému kritických kontrolních bodů (HACCP). Nyní pracuje pro tišnovskou společnost Steinhauser, s.r.o.

 

Níže jsou ke stažení k dispozici tyto dokumenty:

Prezentace - školení pracovníků masného průmyslu 2013
Seznam partnerů - školení pracovníků masného průmyslu 2013