​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Ing. Vlastimil Trčka - Mistr oboru 2013

Českým svazem zpracovatelů masa byl dne 8.10.2013 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu vyhlášen Mistr oboru 2013.

Prestižní ocenění ČSZM za odbornost a mimořádné profesní úspěchy v oboru zpracování masa bylo letos předáno Ing. Vlastimilu Trčkovi.

 

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, o Ing. Trčkovi uvedl následující informace:
Ing. Vlastimil Trčka absolvoval VŠCHT v Praze, Fakultu potravinářství a biochemické technologie, obor konzervace potravin a technologie masa. Toto studium ukončil v roce 1983 a následně nastoupil do podniku Severomoravský průmysl masný, n.p. Ostrava, závod 02 Valašské Meziříčí. Zde prošel celou řadou funkcí od výrobního dispečera závodu, přes mistra sklepa a mrazíren, až po vedoucího výroby. V novodobé historii tohoto závodu, již v barvách úspěšné společnosti MP Krásno a.s., Ing. Trčka zastává pozici hlavního technologa a je zde zároveň interním auditorem systému environmentálního managementu a systému HACCP. Je dlouhodobým a respektovaným členem Výrobní sekce ČSZM a pravidelně se účastní hodnocení masných výrobků na celostátní úrovni. Pan Trčka je člověk čestný, upřímný a inteligentní.

 

Níže jsou ke stažení k dispozici tyto dokumenty:

Prezentace - školení pracovníků masného průmyslu 2013
Seznam partnerů - školení pracovníků masného průmyslu 2013