​sekretariat@cszm.cz     +420 234 697 755     Praha 4 - Písnice, Libušská 319/126

Čestná členství ČSZM za rok 2014 udělena!

Českým svazem zpracovatelů masa byla dne 7.10.2014 v rámci slavnostního večera Školení pracovníků masného průmyslu udělena čestná členství ČSZM.

Nejvýznamnější individuální ocenění ČSZM za celoživotní přínos pro obor zpracování masa si letos převzaly tyto osobnosti:

Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc., pan Robert Váhala a pan Antonín Čech.

 

Ing. Jaromír Kloud, předseda ČSZM, k těmto osobnostem uvedl následující informace:

  • Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. pochází z řeznicko-uzenářské rodiny, kde řemeslo přecházelo řadu generací z otce na syna. Po absolvování gymnázia v Tišnově studoval na tehdejší Vysoké škole veterinární v Brně, kde získal titul doktor veterinární medicíny. Pracoval nejprve jako odborný asistent na katedře hygieny a technologii potravin, po úspěšné habilitaci byl jmenován docentem a po téměř 20 letech praxe se stal děkanem na FVHE Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Vysokoškolsky působil několik let také na Mendelově univerzitě v Brně. Ladislav Steinhauser byl několik let také předsedou Českého svazu zpracovatelů masa a viceprezidentem Potravinářské komory České republiky. Doposud je předsedou redakční rady časopisu Maso. Ladislav Steinhauser je plodným a úspěšným autorem řady odborných, ale i beletristicky laděných knih. Dosud nepřekonané jsou Hygiena a technologie masa z roku 1995, dále Maso střed(t)em zájmu a monumentální dílo 700 let se lvem ve znaku, které napsal při příležitosti významného výročí našeho řemesla. Od počátku devadesátých let buduje svoji firmu v Tišnově. Staví nové jatky, připojuje masnou výrobu, otevírá prodejny. Dnes je firma Steinhauser podnik s průmyslovým charakterem produkce, objemem masných výrobků patří do první desítky v České republice. Stále je však řízena na živnostenských zásadách.
  • Pan Robert Váhala je jednatelem firmy Váhala a spol. v Hustopečích nad Bečvou. Tuto společnost založil již v roce 1933 jeho otec Robert Váhala. Jeho celoživotní éra v potravinářství začala na Střední hotelové škole v Opavě. Krátce pracoval jako řezník ve výrobně Jednoty Hranice, potom jako inspektor prodejen Jednoty Vsetín a zástupce vedoucího na hotelu Valaška na Horní Bečvě. Následovala pozice vedoucího lahůdkářské výrobny u Pramene Valašské Meziříčí a místo vedoucího teplého bufetu v obchodním domě Jednota Vsetín. Rok 1989 zcela změnil jeho profesní život. Jeho otec, zakladatel firmy požádal o navrácení firmy, která byla v roce 1948 znárodněna. Všichni sourozenci se do obnovy výrobny zapojili a v roce 1991 založili firmu Váhala a spol., výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků. Robert Váhala se spolu s bratrem Vlastislavem stali jednateli firmy a začali spolu s dalšími členy rodiny budovat novodobou historii firmy Váhala a spol. Pan Robert Váhala je dlouholetým členem představenstva Českého svazu zpracovatelů masa.
  • Pan Antonín Čech je vyučen v oboru řezník uzenář. Po vyučení pracoval jako bourač masa v podniku Pražský průmysl masný. Následovala pozice míchače v Pramenu Maso a prvního míchače na míchárně trvanlivých výrobků - tepelně opracovaných i tepelně neopracovaných ve společnosti Emil Kliment. Od roku 1998 zde působil ve funkci vedoucího výroby na provozu trvanlivých výrobků, kde byly vyráběny tepelně opracované a hlavně fermentované masné výrobky. Později vedl i výrobu sekaného zboží. Aktivně se podílel na vývoji nových produktů a jejich zavedení do prodeje. Příkladem může být trvanlivý salám Princ nebo klobása Jánošík. V roce 2005 byl jmenován do funkce výrobního ředitele, kterou vykonával do ukončení činnosti firmy. Od roku 2009 pracuje ve firmě Maso-profit jako technolog.

 

Níže jsou ke stažení k dispozici tyto dokumenty:

Prezentace - školení pracovníků masného průmyslu 2014
Seznam partnerů - školení pracovníků masného průmyslu 2014